Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Hulpbisschop geïnstalleerd als pastoor

Hulpbisschop Everard de Jong is zondag 1 december geïnstalleerd tot pastoor van het parochiecluster Maastricht-Oost. Dit gebeurde door bisschop Harrie Smeets in de parochiekerk van Heer. Ook oud-bisschop Frans Wiertz was bij de installatie aanwezig, net als de kerkbesturen en vrijwilligers en parochianen van de vijf parochies, waarin Mgr. De Jong als pastoor aan de slag gaat.

Eén ding maakte Mgr. De Jong tijdens de viering direct duidelijk: in de parochie wil hij niet aangesproken worden als hulpbisschop, maar als pastoor De Jong. Hij heeft zelf een nieuw e-mailadres aangemaakt waarop parochianen hem “met vragen, ideeën, maar ook met kritiek” kunnen bereiken (pastoordejong@gmail.com).

De nieuwe pastoor van de wijken Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby in Maastricht zei dit aan het einde van de anderhalf uur durende viering, waarin hij officieel werd geïnstalleerd als de nieuwe parochieherder. Aan het begin van de viering werden hem buiten de sleutel van de kerk en het herdersschopje overhandigd. Binnen legde hij de eed af en ontving hij de attributen die bij het ambt van pastoor horen, waaronder een kelk, een missaal, de heilige oliën, stola’s in diverse kleuren en de sleutel van het tabernakel.

Aan het einde van de installatieviering wijdde pastoor De Jong zijn parochies toe aan de heilige harten van Jezus en Maria. Ook gaf hij aan graag iedereen in de parochies te willen insluiten en iedereen het gevoel te willen geven erbij te horen. Na de mis werd hij de door de harmonie van Heer naar de harmoniezaal begeleid, waar iedereen de nieuwe pastoor-bisschop kon feliciteren.

Mgr. De Jong is op eigen verzoek benoemd tot pastoor. Hij gaat deze functie parttime uitoefenen. Daarnaast blijft hij hulpbisschop van het bisdom Roermond en gaat hij proberen in Maastricht een Centrum voor Geloof en Wetenschap van de grond te tillen.

Foto's