Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Indrukwekkende priesterwijding in lege kathedraal 

In een zo goed als lege Sint-Christoffelkathedraal in Roermond is op zaterdag 6 juni Paweł Żelazny door Bisschop Harrie Smeets tot priester gewijd. Het wast een bijzondere viering, omdat er vanwege de coronamaatregelen nauwelijks iemand bij aanwezig mocht zijn. Belangstellenden konden de viering wel live via internet volgen.

In zijn openingswoord memoreerde bisschop Smeets dat voor een wijding eigenlijk maar de aanwezigheid van twee mensen noodzakelijk is: die van de bisschop en van de wijdeling. Gelukkig waren er iets meer. Ook de hulpbisschop, de vicaris-generaal, de rectoren van de priesteropleiding en enkele medestudenten mochten de wijding van Paweł Żelazny bijwonen. Maar geen acolieten, geen koor, niet de gebruikelijke stoet van tientallen priesters die hun nieuwe broeder in het ambt welkom heten en ook niet de familie van de wijdeling. Dit laatste had een heel praktische oorzaak: de familie woont in Polen en kon vanwege de coronamatregelen die ook daar gelden, niet naar Nederland komen. 

Ondanks de beperkingen werd het een heel mooie, zelfs intense, wijdingsplechtigheid. “Juist omdat we maar met zo weinig mensen waren, kwam alle aandacht op de wijding zelf te liggen,” aldus zo zei bisschop Harrie Smeets na afloop van de viering. In zijn preek had de bisschop kapelaan Żelazny vergeleken met de weduwe uit het evangelie die haar laatste muntjes in de offerkist gooide en daarmee als het ware alles wat ze bezat aan God gaf. Volgens de bisschop geeft een priester bij zijn wijding ook zijn hele leven aan God. 

De wijdingsplechtigheid zelf verliep verder zoals elke priesterwijding, zij het dat alle handelingen zich deze keer op het priesterkoor afspeelden. Aan het einde van de viering sprak de neomist een dankwoord in het Pools uit, speciaal voor zijn familie en vrienden die de viering thuis in Polen via internet volgden. Paweł Żelazny was afgelopen jaar al als diaken actief in het parochie-cluster van Maastricht-Oost. Daar wordt hij nu ook als kapelaan benoemd.