Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Inschrijving Dr. Poelsprijs geopend

De inschrijving voor de Dr. Poelsprijs 2019 is geopend. Deze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een kleinschalig project in Limburg dat zich op sociaal en diaconaal vlak weet te onderscheiden. Parochies en andere instanties kunnen tot 31 december projecten indienen.

De prijs wordt uitgereikt aan projecten of initiatieven die zich op lokaal niveau voor een sociaal-maatschappelijke zaak inzetten en daarbinnen vernieuwend, verrassend, origineel of onverwacht opereren. De projecten moeten ook verankerd zijn in de plaatselijke gemeenschap en verbonden zijn met andere projecten. Ook training en vorming van vrijwilligers of deelnemers is een van de criteria, waaraan projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de prijs.

Vorig jaar ging de prijs naar het Consuminderhuis in Landgraaf en eerder werd de prijs uitgereikt aan de stichting Wijkpastoraat in Heerlen. In aanmerking voor de prijs komen parochies, diaconale werkgroepen, sociaal-maatschappelijke organisaties en individuele initiatieven in Limburg. Alle ingezonden projecten worden in een brochure beschreven.

De Dr. Poelsprijs is een initiatief van het Limburgs Diaconaal Fonds, dat verbonden is aan de Dienst Kerk & Samenleving van het bisdom. De prijs is vernoemd naar mgr. Henri Poels, de markante voorman van het katholiek sociaal werk in Limburg in de vorige eeuw. De prijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag. De prijs is ingesteld om het vele diaconale werk dat in Limburg wordt verricht zichtbaar te maken. Aanmeldingen kunnen tot het einde van dit jaar worden ingestuurd. De Dr. Poelsprijs wordt op 22 mei 2019 uitgereikt tijdens de Sociale Studiedag in Abdij Rolduc in Kerkrade.

Download inschrijfformulier

Meer weten over de winnaar van 2017

Foto: De winnaars van de Dr. Poelsprijs 2017