Social Media

Kathedraal: Bisschopskerk

Geplaatst op: 20-12-2019

Nederland telt zeven bisdommen en dus ook zeven kathedralen. De grenzen van het bisdom Roermond lopen exact gelijk met die van de provincie Limburg. Elke bisschop bezit een zetel, zoals dat in kerkelijke taal heet. De zetel van het Limburgse bisdom staat al sinds 1559 in Roermond. In het Latijn wordt ‘zetel’ vertaald met ‘cathedra’. De plaats waar de cathedra staat is de kathedraal. Een kathedraal is dus altijd een bisschopskerk.

In de eerste eeuwen van onze jaartelling ontstonden in de vroeg-christelijke kerk geloofsgemeenschappen rond de plek waar een bisschop preekte en liturgie vierde. Die geloofsgemeenschappen ontwikkelden zich later tot zelfstandige parochies en een verzameling parochies groeide uit tot een heel bisdom. Door de eeuwen heen hebben de lokale kerkgemeenschappen altijd een nauwe band gehouden met de kerk waaruit ze ontstaan zijn en de leider van die kerk, de bisschop. In die zin is de kathedraal ook nu nog altijd de hoofdkerk van ieder bisdom.

Momenteel is de zetel vacant, nadat paus Franciscus afgelopen augustus aan de ernstig zieke mgr. Harrie Smeets ontslag heeft verleend als 24e bisschop van het bisdom Roermond. Aan de zetel prijkt nu dus geen bisschopswapen, tot het moment dat de paus een nieuwe bisschop heeft benoemd en deze de zetel in bezit heeft genomen.

Een aantal keren per jaar wordt die spilfunctie van de kathedraal benadrukt. Tijdens de chrismamis aan de vooravond van Witte Donderdag, als alle parochies de heilige oliën komen ophalen of bijvoorbeeld tijdens een priesterwijding of diakenwijding. Enige tijd geleden is de Sint Christoffelkathedraal in Roermond bovendien aangewezen als centrum voor liturgie en kerkmuziek voor het hele bisdom. Tal van koren uit binnen- en buitenland waren al te gast in de kathedraal. De komende jaren zal die centrumfunctie nog verder worden uitgebouwd.