Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Kerk viert dit weekeinde Willibrordzondag

Dit weekeinde is het Willibrordzondag: de patroonheilige van de katholieke kerk in Nederland. Dan wordt ook aandacht gevraagd voor oecumene, het gesprek met andere christelijke kerken. Het thema van Willibrordzondag luidt dit jaar ‘Boodschappers van Vreugde’. Het uitdragen van het evangelie is een oecumenische opdracht, waarbij verschillende kerken samen kunnen optrekken.

Willibrordzondag is vernoemd naar de heilige Willibrordus (658-739), de eerste bisschop van Utrecht. Na Sint-Servaas staat hij bekend als grondlegger van het geloof in de lage landen. Hij kwam het evangelie verkondigen als een ‘boodschap van vreugde’, die van generatie op generatie wordt doorgeven. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte- en dieptepunten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht het evangelie weer naar boven.

Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uitdaging om dat evangelie op een aansprekende en eigentijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag wel die boodschappers van vreugde, door wie anderen geraakt worden of wachten we er eerder op zelf geraakt te worden?

De Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) heeft zoals elk jaar een poster en ander materiaal uitgegeven om in parochies aandacht te besteden aan Willibrordzondag. Ook zijn alle parochies uitgenodigd om dit weekeinde een extra collecte te houden voor het werk van de vereniging.

Website Katholieke Vereniging voor Oecumene