Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bisschoppelijke vieringen rond Kerstmis

Kerstmis is het feest waarop christenen de geboorte van Jezus Christus gedenken, de Menswording van de Zoon van God. Bisschop Harrie Smeets en hulpbisschop Everard de Jong vieren Kerstmis op diverse plekken in het bisdom. Zo zijn er bisschoppelijke vieringen in de kathedraal van Roermond, de Servaasbasiliek in Maastricht en in Merkelbeek, Nieuwenhagerheide en de abdij van Lilbosch.

Vredeslicht
Kerstmis begint al een klein beetje met de verspreiding van het Vredeslicht dat vanuit Bethlehem (de geboorteplaats van Jezus) door scouts via Wenen naar Limburg is gebracht en komende zondag (23 december) wordt doorgegeven aan vertegenwoordigers van Limburgse dekenaten en parochies. Dat gebeurt door hulpbisschop Everard de Jong na afloop van de eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond, die om 11.30 uur begint. Ook andere aanwezigen kunnen een eigen meegebrachte kaars aan dit Vredeslicht ontsteken.

Kerstavond
Op kerstavond (maandag 24 december) viert bisschop Harrie Smeets de pontificale nachtmis om 23.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Hieraan verlenen het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en de Schola Sancti Christofori vocale medewerking. Deze viering is voor iedereen vrij toegankelijk, zitplaatsen hoeven niet vooraf gereserveerd te worden. Hulpbisschop Everard de Jong gaat die avond om 18.00 uur voor in een mis, speciaal voor gezinnen, in de H. Clemenskerk van Merkelbeek. Om middernacht viert de hulpbisschop traditiegetrouw een openluchtmis bij de boskapel aan de Kleikoelenwegin Nieuwenhagerheide (Landgraaf).

Kerstmis
Op Kerstdag (dinsdag 25 december) viert bisschop Harrie Smeets om 11.00 uur de pontificale eucharistie in de Sint-Servaasbasiliek te Maastricht. Hieraan verleent de Capella Sancti Servatii vocale medewerking. Deze viering is voor iedereen vrij toegankelijk. Hulpbisschop Everard de Jong viert die ochtend de eucharistie in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond om 11.30 uur. Hieraan verlenen fanfare Sint Wiro – ’t Reutje en sopraan Margriet Laumen muzikale medewerking.

Op Tweede Kerstdag (woensdag 26 december) viert bisschop Smeets om 10.00 uur de eucharistie samen met de cisterciënzermonniken in de kerk van hun abdij Lilbosch in Pey-Echt.

Nieuwjaar
Op Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari) gaat bisschop Smeets om 11.30 uur voor in een pontificale eucharistieviering in de kathedraal van Roermond. Overigens is dit jaar niet aansluitend de traditionele Nieuwjaarsreceptie van het bisdom. Deze vindt ditmaal plaats op vrijdag 4 januari tussen 16.00 uur en 18.00 uur in de bisdomgebouwen aan de Roermondse Swalmerstraat. Tijdens die receptie wordt dan tevens afscheid genomen van voormalig vicaris-generaal mgr. Hub Schnackers.

Televisiemis
De regionale televisiezender L1 maakt op Kerstavond opnames van de Nachtmis in de Sint-Martinuskerk in Venlo en zendt deze op Eerste Kerstdag om 9.30 uur via haar kanaal uit. De Koninklijke Zangvereniging Venlona verleent hieraan vocale medewerking. Op zondag 30 december zendt de KRO via de landelijke televisiezender NPO2 de eucharistieviering voor de laatste maal uit vanuit de Sacramentsbasiliek in Meerssen. In het nieuwe jaar wordt het stokje - voor wat de uitzendingen vanuit Limburg betreft - overgenomen door de parochie in Waubach (Landgraaf). De uitzending begint om 10.30 uur. Daaraan voorafgaand is er een 'Geloofsgesprek' met pastoor Wim van Meijgaarden die de afgelopen jaren voorging in de H. Missen die vanuit Meerssen werden uitgezonden. Dit gesprek begint om 10.20 uur.