Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Mgr. De Jong aangetreden als legerbisschop

Mgr Everard de Jong is op Tweede Pinksterdag aangetreden als de nieuwe legerbisschop van Nederland. Tijdens een plechtige eucharistieviering in de Sint-Bavokathedraal in Haarlem kreeg hij symbolisch de staf van zijn nieuwe bisdom overhandigd door zijn voorganger Mgr. Jos Punt.

Op maandag 1 juni werd officieel bekend gemaakt dat paus Franciscus aan Mgr. Punt op diens eigen verzoek eervol ontslag heeft verleend als bisschop van Haarlem-Amsterdam en als administrator van het Militair Ordinariaat. Tijdens die viering trad bisschop-coadjutor Jan Hendriks aan als de nieuwe residerend bisschop van Haarlem-Amsterdam. In dezelfde viering werd ook bekend gemaakt dat hulpbisschop Everard de Jong van Roermond Mgr. Punt per direct opvolgt als legerbisschop.

Naast de zeven regionale bisdommen kent de Nederlandse kerkprovincie ook een achtste niet-territoriaal gebonden bisdom: het Militair Ordinariaat. Dit heet zo, omdat het een eigen ‘ordinarius’ heeft, een bisschop die verantwoordelijk is voor het bestuur van dit bijzondere bisdom. Als legerbisschop is Mgr. De Jong verantwoordelijk voor de katholieke aalmoezeniers bij de krijgsmacht.

In een kort woordje tijdens de mis gaf Mgr. De Jong aan nog niet zo bekend te zijn met het reilen en zeilen binnen het leger, maar zich hier wel graag in te willen verdiepen. Met name de pastorale zorg voor militairen die uitgezonden worden, gaat hem zeer aan het hart, zo liet hij blijken. Ook bedankte hij zijn voorganger Mgr. Punt, die bijna 25 jaar legerbisschop is geweest.

Maandagmiddag was er in het bisschopshuis in Haarlem een persgesprek, dat vanwege de coronamaatregelen vooral virtueel plaatsvond. Journalisten, maar ook alle andere belangstellenden konden via whatsapp vragen stellen, die de bisschoppen voor de camera beantwoordden. Mgr. Punt vertelde onder meer over zijn ervaringen als legerbisschop, waarbij hij de Nederlandse troepen in Bosnië en Irak bezocht. Ook begeleidde hij vele jaren de Militaire Bedevaart naar Lourdes. Mgr. De Jong gaf aan ook graag met veel mensen binnen de Krijgsmacht kennis te willen maken. Uiteraard ging bisschop Hendriks tijdens de persconferentie ook in op de zaken die hij de komende jaren als nieuwe bisschop van Haarlem-Amsterdam wil realiseren.

Naast zijn nieuwe functie als legerbisschop bisschop blijft Mgr. De Jong ook hulpbisschop van Roermond en pastoor van het parochiecluster Maastricht-Oost.


(c) Foto: Ramon Mangold