Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

René Maessen nieuwe vicaris-generaal

Mgr. R. H.M. (René) Maessen wordt de nieuwe vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Bisschop-elect. Mgr. Harrie Smeets heeft hem gevraagd die functie vanaf 8 december op zich te nemen. Een vicaris-generaal is in het bestuur van een bisdom de rechterhand van de bisschop. De benoeming van Maessen geldt in principe voor een periode van drie jaar.  

Mgr. Maessen is nu nog pastoor-deken van Thorn, maar legt die taak op korte termijn neer. Als vicaris-generaal volgt hij Mgr. Hub Schnackers op, die afgelopen jaar diocesaan administrator was en daarvoor 18 jaar de functie van vicaris-generaal bekleedde. Schnackers had eerder al aangekondigd bij de komst van een nieuwe bisschop te willen terugtreden. Mgr. Smeets respecteert deze wens en dankt hem voor zijn vele jaren van trouwe inzet voor het bisdom Roermond. Op 4 januari wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het bisdom uitgebreid stil gestaan bij het afscheid van Mgr. Schnackers.

De 73-jarige René Maessen is geen onbekende in het bestuur van het bisdom. Van 2007 tot 2015 was hij vicaris voor Liturgie en Kerkmuziek. En tussen 1991 en 1999 was hij ook al enkele jaren vicaris-generaal. Maessen werd in 1945 in Beek geboren. In 1974 werd hij tot priester gewijd. In de jaren daarna was hij actief in diverse parochies in Limburg, onder meer als deken van Maastricht en recentelijk als deken van Thorn en pastoor van een aantal parochies in dat dekenaat. Tussen 1999 en 2004 verbleef hij als monnik in het trappistenklooster Lilbosch in Echt. Na zijn vertrek uit Thorn gaat hij hier opnieuw wonen.

De benoeming van de nieuwe vicaris-generaal is de enige wijziging die Mgr. Smeets vooralsnog in het dagelijks bestuur van het bisdom doorvoert. Hij heeft alle overige leden van de bisdomstaf gevraagd hun portefeuille te behouden. Wel hebben hoofdaalmoezenier Wim van Meijgaarden en vicaris Dré Franssen aangegeven over één á twee jaar met emeritaat te willen gaan.

De staf van het bisdom Roermond bestaat vanaf 8 december 2018 – de dag waarop Mgr. Smeets tot bisschop wordt gewijd - uit de volgende personen:

 • Mgr. drs. Harrie Smeets, bisschop
 • Mgr. dr. Everard de Jong, hulpbisschop en vicaris-generaal voor de pastorale diensten
 • Mgr. René Maessen, vicaris-generaal
 • Heh. Vincent Goulmy, bisschoppelijk vicaris voor missiezaken
 • Mgr. drs. André Franssen, bisschoppelijk vicaris voor oudere en zieke priesters/diakens
 • Heh. drs. Ed Smeets, bisschoppelijk vicaris voor liturgie en kerkmuziek
 • Heh. Dr. Lambert Hendriks, rector grootseminarie Rolduc
 • Heh. Wim van Meijgaarden, hoofdaalmoezenier van Sociale Werken
 • Dhr. Drs. Ing. Frank Hamers, algemeen-econoom
 • Dhr. Mr. Gerrit Smulders, ambtelijk secretaris en kanselier
 • Dhr. Matheu Bemelmans, woordvoerder en communicatieadviseur