Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

'Missioneren is luisteren'

15-08-2018

“Missioneren is naar mensen luisteren. Ook als ze in jouw oren vreemde dingen zeggen. Probeer ze te begrijpen, dan zullen ze vroeg of laat ook belangstelling voor jou en je geloof tonen.” Dat advies gaf bisschop Frans Wiertz vrijdag 8 december aan de priesters en seminaristen die naar Rolduc waren gekomen voor de 43e Dies Natalis van het grootseminarie.

De bisschop stak de priesters die week-in week-uit in parochies werken een hart onder de riem door te verwijzen naar het Bijbelse beeld van de tocht door de woestijn. “Dat is geen somber beeld, want in de woestijn zijn ook oases. Soms is dat een persoon, soms een diaconaal project en soms een folkloristisch evenement,” aldus Mgr. Wiertz. Hij wees er verder op dat het geen zin heeft om mensen via theologie tot geloof te brengen. “Geloven is een relatie. Die begint in het hart. Het is een vonk die moet overspringen van de ene mens op de andere.”

Geestelijk leidsman
Meer dan honderd priesters en vier bisschoppen, inclusief kardinaal Wim Eijk, waren vrijdag in Rolduc present op het feest van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Het betrof niet alleen oud-studenten van het grootseminarie, maar alle priesters die tijdens deze viering afscheid wilden nemen van Mgr. Wiertz als bisschop van Roermond. De dag begon met een pontificale eucharistieviering in de abdijkerk. Hoofdcelebrant was bisschop Gerard de Korte van ‘s-Hertogenbosch. Hij prees Mgr. Wiertz voor het helen van de verdeeldheid, die hij bij zijn komst in 1993 had aangetroffen en dankte hem voor zijn inzet als geestelijk leidsman van het bisdom Roermond.

Vader 
Het dank zeggen ging na de mis door tijdens een zitting in de Aula Major van Rolduc. Rector Lambert Hendriks van het grootseminarie noemde het “het bijna onrealistisch om na bijna 25 jaar afscheid te moeten nemen van Mgr. Wiertz als bisschop. “U wilde altijd een geestelijk vader voor de priesters zijn, ook als dat vaderschap wel eens op te proef werd gesteld,” aldus Hendriks. Hij benadrukte dat de bisschop altijd hard heeft gewerkt voor het seminarie, waardoor er nu bijna 50 studenten een opleiding tot priester volgen.

Christus zichtbaar maken
Tijdens de daaropvolgende academische zitting ging bisschop De Korte in op de sociale visie van de katholieke kerk. Hij schetste de context van de Nederlandse samenleving, waarin de kerk kwetsbaar is geworden. Desondanks blijft het volgens hem de opdracht van de kerk om Christus zichtbaar te maken in de wereld van vandaag. Dat kan volgens hem via het gebed en via dienstbaarheid.  “We zijn ballingen geworden, maar behoren wel tot een priesterlijk volk. Daarom is het onze opdracht om ook als creatieve minderheid de luis in de pels te blijven.”

Pater Van der Meer
Tijdens de Dies werd ook afscheid genomen van pater dr. Haye van der Meer S.J. Hij heeft 45 jaar lang in het bisdom Roermond gewoond en gewerkt, exact de helft van zijn leven. In een korte toespraak keek de nu 91-jarige pater terug op de tijd vlak na het Tweede Vaticaans Concilie, toen er veel ontwikkelingen in de kerk in Nederland waren. Hij zei ze zich al die tijd gesteund te hebben geweten door het gebed van veel gelovigen. Van der Meer is onlangs naar Nijmegen verhuisd. 

Bekijk uitgebreid foto-album >>>