Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Oud-pastoor Mutsaerts en diaken Brauwers overleden

Op vrijdag 13 maart overleed in Stramproy oud-pastoor Ed Mutsaerts. Hij werd 63 jaar. Daags ervoor, op donderdag 12 maart, overleed in Voerendaal emeritus-diaken Nico Brauwers. Hij werd 84 jaar.

Ed Mutsaerts werd op 19 januari 1957 in Tilburg geboren en ontving op 13 juni 1981 de priesterwijding. Vervolgens werd hij kapelaan van de H. Landricusparochie in Echt. In augustus 1984 werd hij benoemd tot secretaris bij het bisdom Roermond en in maart 1985 kapelaan van de H. Martinusparochie in Weert. Met ingang van 1 juni 1987 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Willibrordusparochie in Stramproy en tevens tot patronus aan de kerkelijke rechtbank van het bisdom Roermond. In juni 1996 werd hij pastoor van de H. Lambertusparochie in Nederweert en tot administrator van de H. Rochusparochie in Budschop en de parochie H. Gerardus Majella in Nederweert-Eind. In maart 2005 kreeg hij eervol ontslag als administrator van de genoemde parochie in Eind. Wegens ziekte kreeg hij in oktober 2007 eervol ontslag als pastoor van de parochie in Nederweert en als administrator van de parochie in Budschop. Hij ging bij zijn priesterbroer (hulpbisschop Rob Mutsaerts van 's-Hertogenbosch) in de pastorie van Heeze wonen en assisteerde in de parochie in Geldrop. Op eigen verzoek werd hij vervolgens in september 2010 geëxcardineerd uit ons bisdom en geïncardineerd in het bisdom ’s Hertogenbosch en was hij vervolgens pastoraal werkzaam in verschillende parochies aldaar. In april 2018 werd pastoor Mutsaerts opgenomen in zorgcentrum Rust in Roy in Stramproy. In verband met het Coronavirus zal de plechtige uitvaartmis in beperkte kring in de Heuvelkerk te Tilburg plaatsvinden en zal hij aansluitend te ruste worden gelegd bij zijn ouders op het kerkhof te Tilburg. Later in het jaar zal nog een voor iedereen toegankelijke herdenkingsdienst plaatsvinden.

Nico Brauwers werd op 11 mei 1935 geboren te Simpelveld. Hij trad op 21 oktober 1963 in het kerkelijk huwelijk met Maria Jacobina Niessen. Op 17 november 1990 ontving hij in Roermond de diakenwijding en werd hij benoemd tot diaken-assistent van de H. Remigiusparochie in Klimmen. Deze functie bleef hij uitoefenen tot juni 2013. Diaken Brauwers wordt vanwege de maatregelen rond het coronavirus tijdens een besloten H. Mis herdacht op dinsdag 17 maart om 19.00 uur in de parochiekerk van Klimmen. Eveneens in besloten kring is de plechtige uitvaartdienst op woensdag 18 maart in voornoemde kerk, waarna de begrafenis plaatsvindt op de parochiële begraafplaats. De zeswekendienst is op zondag 26 april om 11 uur in voornoemde kerk.