Social Media

Nationale bedevaart naar Rome in jubeljaar 2025

Geplaatst op: 23-03-2023

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025. De bisschoppen van Nederland willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. In de meivakantie tussen 26 april tot en met 4 mei 2025 wordt daarvoor een Nationale Bedevaart georganiseerd naar Rome.

De voorbereidingen voor deze bedevaart zijn inmiddels in gang gezet. De organisatie is door de bisschoppen toevertrouwd aan het Landelijk Platform Bedevaarten, waarin alle Nederlandse bisdommen vertegenwoordigd zijn. In aanloop naar het Jubeljaar werkt het Platform de organisatie van deze bijzondere bedevaart verder uit. Nadere details worden later bekend gemaakt, maar het is voor belangstellenden goed om nu vast de meivakantie van 2025 in de agenda vrij te houden.

Jubeljaar 2025
Het thema voor het Jubeljaar 2025 is Pelgrims van hoop. Een jubeljaar wordt in de Katholieke Kerk om de 25 jaar gevierd. Het meest recente gewone jubeljaar vond dan ook plaats in het jaar 2000, toen de wereld en de katholieke Kerk zich voorbereidden om het nieuwe millennium in te gaan.

Paus Franciscus noemt “het Jubeljaar altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk.” Hij herinnert eraan dat sinds het jaar 1300, toen het eerste Heilige Jaar plaatsvond “Gods heilige en getrouwe volk deze viering heeft ervaren als een speciale gave van genade, gekenmerkt door de vergeving van zonden en in het bijzonder door de mildheid als volledige weergave van de barmhartigheid van God.”

In de Kerk is een Jubeljaar, of Heilig Jaar, een belangrijke religieuze gebeurtenis. Een Jubeljaar is “gewoon” als het na de gebruikelijke periode van 25 jaar valt, en “buitengewoon” wanneer het wordt afgekondigd voor een buitengewone gebeurtenis. In 2015 riep paus Franciscus bijvoorbeeld een Buitengewoon Heilig Jaar van Barmhartigheid uit.