Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Nieuwe benoemingen in dekenaten Gulpen, Roermond en Venray

In de dekenaten Gulpen, Roermond en Venray zijn nieuwe priesters en diakens benoemd. Dat is dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt. Het gaat om een nieuwe pastoor en twee kapelaans voor de parochie Epen, Mechelen en Slenaken, een nieuwe kapelaan in Roermond-Centrum en twee nieuwe priesters in de parochies van Venray en de omliggende dorpen.

 

Dekenaat Gulpen

Pastoor-deken Paul Bronneberg (55) van Gulpen is met ingang van 1 juli benoemd tot pastoor van de parochiefederatie EMS. Dat zijn de parochies Sint-Paulus’ Bekering in Epen, H. Johannes de Doper in Mechelen en H. Remigius in Slenaken. Hij volgt hier pastoor Rick van den Berg op. die om gezondheidsredenen zijn taak heeft moeten neerleggen. Bronneberg blijft daarnaast pastoor van parochie H. Petrus in Gulpen en H. Gertrudis in Wijlre en deken van het dekenaat Gulpen.

In dezelfde parochies (Gulpen, Wijlre, Epen, Mechelen en Slenaken) wordt met ingang van 1 september ook kapelaan Marthoma Alexander (32) benoemd als assistent van deken Bronneberg. Kapelaan Alexander was tot nu toe actief in de parochies van Venray en Smakt en de dorpen Ysselsteyn, Merselo, Vredepeel, Leunen, Veulen en Heide. Alexander komt oorspronkelijk uit India. Hij werd twee jaar geleden tot priester gewijd en was sindsdien actief in Venray.

Deze zomer wordt Vins Siju Bysingh (31) in zijn thuisbisdom in India tot diaken gewijd. Met ingang van 1 september wordt hij benoemd tot diaken-assistent in de parochies van Gulpen, Wijlre, Epen, Mechelen en Slenaken. Het is de bedoeling dat Siju volgend jaar tot priester wordt gewijd.

 

Dekenaat Roermond

Deze zomer wordt in zijn thuisbisdom in Sri Lanka Christyraj Francis (29) tot diaken gewijd. Hij wordt met ingang van 1 september benoemd tot diaken-assistent in het parochiecluster H. Christoforus en H. Geest in Roermond-Centrum en H. Michael in Herten. Christyraj zal ook volgend jaar tot priester worden gewijd.

 

Dekenaat Venray

In de parochies van Venray en de omliggende dorpen Smakt, Ysselsteyn, Merselo, Vredepeel, Leunen, Veulen en Heide neemt kapelaan Marthoma Alexander afscheid vanwege zijn vertrekt naar het dekenaat Gulpen. Met ingang van 1 augustus  worden hier twee priester-assistenten benoemd. Het gaat om Martinus Rijs (59) en Jacques Geudens (64). Rijs is sinds 1 januari 2021 al deels als assistent in deze parochies actief. Zijn benoeming wordt nu uitgebreid. Geudens had de afgelopen jaren om gezondheidsredenen geen officiële benoeming, maar assisteerde wel veel in parochies waar tijdelijk geen vaste priester aan verbonden was. Voorheen was Geudens een aantal jaren priester-assistent in Landgraaf en voordien pastoor in Geulle en omgeving. Zowel Rijs als Geudens is benoemd voor de parochies St. Petrus’ Banden en Christus Koning, O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten en H. Franciscus van Assisië in Venray, het rectoraat H. Jozef in Smakt, de parochies H. Oda in Ysselsteyn, H. Johannes de Doper in Merselo en het rectoraat Koning van de Vrede in Vredepeel, alsmede voor de parochie H. Catharina in Leunen en de rectoraten O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen in Heide en H. Antonius van Padua in Veulen.