Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bisschoppen leven mee met allen die Notre-Dame ter harte gaat

"We leven mee met alle mensen die de Notre-Dame ter harte gaat". Zo reageert mgr. Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie waarvan ook bisschop Smeets en hulpbisschop De Jong deel uitmaken, naar aanleiding van de enorme brand die de kathedraal van Parijs maandag 15 april trof. 

Mgr. Van den Hende vond het heftig om de kerk te zien branden, zoals dat die maandag in het journaal te zien was. ‘Deze kerk is eeuwenoud en wereldberoemd, en op de eerste plaats het hart van de Katholieke Kerk van Parijs. Het is de kerk waar de aartsbisschop van Parijs zijn bisschopszetel heeft. Juist deze week staan er belangrijke kerkelijke plechtigheden op de agenda: de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Pasen is het feest van de verrijzenis van Jezus Christus, dat Hij is gekruisigd en gestorven en dat Hij is opgestaan uit de dood en leeft!’

De voorzitter van de bisschoppenconferentie spreekt de hoop uit dat de Notre-Dame als kerk grotendeels behouden kan blijven. ‘Temidden van alle toeristen is de Notre-Dame een teken van het christelijk geloof.’