Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Openingsviering voorbereidingstraject bisschoppensynode

Op uitnodiging van paus Francis vindt er op zondag 17 oktober in alle bisdommen een openingsviering plaats voor de bisschoppensynode over synodaliteit. In het bisdom Roermond gebeurt dat die dag ’s middags om 15.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal. Iedereen is hierbij van harte welkom. Aanmelden kan via onderstaande link.

Die bisschoppensynode wordt in 2023 in Rome gehouden, maar de paus heeft een voorbereidingstraject van twee jaar voor alle bisdommen afgekondigd. Er zijn vragenlijsten opgesteld die de komende tijd in alle bisdommen worden besproken. De parochies worden daarover binnenkort geïnformeerd. Deze zogeheten ‘diocesane fase’ moet in april 2022 afgerond zijn. Daarna volgt een bespreking op continentaal niveau (najaar 2022 – voorjaar 2023), waarna in oktober 2023 de bisschoppensynode in Rome plaatsvindt.

Gebedskaarten
Het Secretariaat voor de Bisschoppensynode in Rome heeft ook een gebed aangereikt om te bidden voor een succesvol verloop van het proces. Van dit gebed zijn gebedskaarten gemaakt die komende week via alle parochies in Nederland worden verspreid. De kaart is ook beschikbaar als download.

In Rome wordt het proces ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ komende zondag al door de paus geopend met een eucharistieviering in de Sint-Pietersbasiliek.

Het gebed ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’ (‘Adsumus Sancte Spiritus’) is een oud gebed. Het wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560 – 636) en is in de loop van de eeuwen vaak gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten zoals synodes. Elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie begon met het gebed tot de Heilige Geest. Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikt het in vereenvoudigde vorm aan, zodat het goed bruikbaar is voor groepen en liturgische samenkomsten.

Aanmelden voor openingsviering op 17 oktober

Download gebedskaart