Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Oud-pastoor Op ’t Veld van Schimmert overleden

In het klooster van de paters montfortanen in Schimmert is vrijdag 5 november pater Gir op ’t Veld S.M.M. overleden. Hij was oud-pastoor van de Remigiusparochie in Schimmert. Pater Op ’t Veld is 98 jaar geworden. De uitvaart is donderdag 11 november in Schimmert.

Pater Gerardus (Gir) Op ’t Veld s.m.m. werd op 11 augustus 1923 in Roermond geboren. Hij trad in 1942 in als novice bij de paters montfortanen in Meerssen en legde er op 8 september 1943 zijn eerste geloften af. Na zijn opleiding in Oirschot werd hij op 27 maart 1949 daar tot priester gewijd. Als leraar/prefect werkte hij vervolgens op de kleinseminaries in Rotselaar, Voorschoten en Schimmert. 

In 1956 werd pater Op ’t Veld benoemd tot overste van de communiteit in Schimmert, wat hij zijn verdere leven is gebleven. Tevens was hij van 15 september 1973 tot 1 mei 1994 pastoor van de H. Remigiusparochie in Schimmert en vervolgens priester-assistent in de H. Hubertusparochie in Genhout tot 1 oktober 1998. Per die datum verhuisde hij naar het klooster van de montfortanen in Schimmert. Hier is hij op 5 november jongstleden op 98-jarige leeftijd als oudste montfortaan ter wereld overleden.

Op woensdag 10 november er tussen 17.00 uur en 19.00 uur is in de Sint-Remigiuskerk in Schimmert gelegenheid om pater Op ’t Veld een laatste groet te brengen. De plechtige uitvaartdienst is op donderdag 11 november om 11.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna hij op het kerkhof achter het klooster te Schimmert begraven wordt.