Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Oud-pastoor Pierre Clijsters C.Ss.R overleden

Op donderdag 25 maart is pater Pierre Clijsters C.Ss.R. overleden. Hij was tot aan zijn overlijden administrator van de parochie H. Isidorus in Haler-Uffelse. Daarvoor was hij vele jaren als kapelaan en pastoor actief in diverse parochies in Noord- en Midden-Limburg. Pater Clijsters is 84 jaar geworden.

Peter Josephus (Pierre) Clijsters C.Ss.R. werd op 24 september 1936 in Stramproy geboren. Hij legde op 9 september 1957 zijn religieuze professie af bij de congregatie van de Redemptoristen. Zijn priesterwijding vond plaats op 16 april 1963 in Wittem.

Pater Clijsters ontving na zijn priesterwijding eerst een benoeming in het bisdom Rotterdam als kapelaan van de parochies Allerheiligste Verlosser en H. Barbara, die de paters Redemptoristen bedienden. Met ingang van 10 september 1973 kwam hij naar het bisdom Roermond en werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie H. Jozef in Weert. Per 1 december 1980 werd hij pastoor van de parochie H. Joannes Bosco in Venlo.

Vervolgens ontving hij per 23 september 1989 een benoeming als pastoor van de parochie H. Petrus in Bergen. Met ingang van 15 januari 1998 werd hij pastoor van de parochie H. Jozef in America. Dit bleef hij totdat hij per 24 september 2011 eervol ontslag kreeg en weer ter beschikking van zijn religieuze overheid was. Vanuit die situatie werd hij per 1 december 2015 benoemd tot administrator van de parochie H. Isidorus te Haler-Uffelse. Deze functie bekleedde hij tot aan zijn overlijden.

De plechtige uitvaartdienst is in beperkte kring op woensdag 31 maart om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Isidorus in Haler-Uffelse met aansluitend de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.