Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Oud-pastoor van Beegden Harry Valk overleden

In zijn geboorteplaats Maastricht is dinsdag 21 september voormalig priesterleraar en oud pastoor van Beegden Harry Valk overleden. Hij is bijna 84 jaar geworden. De uitvaart is maandag 27 september in de Theresiakerk in Maastricht.

Henricus Wilhelmus Antonius (Harry) Valk werd op 7 oktober 1937 in Maastricht geboren. Zijn priesterwijding vond plaats op 7 april 1962. Daarna werd hij met ingang van 19 juli 1962 benoemd tot kapelaan van de parochie H. Lambertus in Blerick. Vervolgens werd hij met ingang van 16 juli 1964 benoemd tot leraar aan het kleinseminarie Rolduc, afdeling Humaniora. Met ingang van 4 juli 1966 werd hij benoemd tot leraar aan het bisschoppelijk College te Roermond, het later BC Schöndeln.

Met ingang van 15 april 1986 werd Valk benoemd tot pastoor van de parochie H. Martinus in Beegden. Dat bleef hij tot 15 september 1993, toen hij eervol ontslag kreeg en met ziekteverlof ging. Met ingang van 14 juli 1997 kreeg Valk een nieuwe benoeming als assistent van de parochies H. Anna en H. Lambertus in Maastricht. Per 1 januari 2001 kreeg hij eervol ontslag uit de functie en ging hij met emeritaat.

De plechtige uitvaartdienst is op maandag 27 september a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Theresia te Maastricht met aansluitend in besloten kring de crematie.