Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Oud-priesterleraar Otto Jansen overleden

Naar nu pas bekend is geworden, is op dinsdag 16 november in Maastricht emeritus-priesterleraar Otto Jansen overleden. Hij heeft de gezegende leeftijd van 91 jaar bereikt.

Otto Joseph Jansen werd op 4 februari 1930 in Weert geboren. Zijn priesterwijding vond plaats op 17 maart 1956. Hij werd op 26 juli van dat jaar benoemd tot docent aan het Bisschoppelijk College Roermond, waar hij ook directeur was van het internaat. Met ingang van 1 augustus 1972 werd Jansen benoemd tot moderator van de R.-k. Scholengemeenschap St.-Michiel in Geleen. Deze functie bleef hij uitoefenen totdat hij in 1988 met pensioen ging en emeritaat kreeg.

De uitvaart en aansluitende crematie hebben op dinsdag 23 november in besloten kring plaatsgevonden. Op zondag 19 december wordt om 11.00 uur tot zijn intentie een eucharistieviering opgedragen in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming (Sterre der Zee) in Maastricht.