Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 28 maart 2021 – Palmzondag | Begin van de Goede Week

evangelie: Mc. 11,1-10 of Joh.12,12-16 (na zegening palmtakken)
1e lezing: Jes.50,4-7
2e lezing Fil.2,6-11  
Evangelie: Mc.14,1-15.47 of 15,1-39  

 

Een mislukte koning?

Vandaag begint een week vol tegenstellingen op alle niveaus die we kunnen bedenken. Allereerst de feestelijke intocht in Jeruzalem, we weten dat dit grootse begin zo heel anders zal eindigen met de dood van Christus aan het kruis. Hij heeft zich niet verzet tegen de brute machten maar als een zachtmoedig Lam in zijn lijden en dood de lasten van het volk op zich genomen.

Opvallend, maar tegelijkertijd ook heel voor de hand liggend, ziet de wereld slechts een mislukte koning. Voor de gelovigen is Hij, die ook letterlijk aan het kruis hangend verheven wordt, ook de echt verhevene in dit ‘drama’, want zijn liefde overwint en daarmee breekt ook Gods liefde door alle haat, nijd en ongeloof heen. Geen duivelse macht en kracht kan een grens stellen aan de goddelijke liefde en aan zijn almacht. God is grenzeloos. Hij overwint de dood.

Het groen van de intocht, de wuivende palmtakken worden zo de palmen van de overwinning. Na een week van veel menselijke ontrouw en trouw breekt de Paasmorgen aan.

Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Wim Johannesma