Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Parochiebladenservice maart en april 2021

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per e-mail toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail

Download hier de WORD-versie van de berichten

 

Gebed tot de heilige Jozef
beschermer van het huisgezin

 

Heilige Jozef,

bewaarder van het Heilig Huisgezin,
bescherm onze gezinnen.
Verwijder van ons alle besmetting
van dwaling en zedenbederf.

Sta ons bij
in de strijd tegen het kwaad.
Geef ons de moed
om iedere dag
onze plichten te vervullen
en de Wil van God
te volbrengen.
Weerhoud onze tong van onwaarheid
en kwetsende woorden.

Verlicht ons verstand
als wij beslissingen moeten nemen.
Sterk ons in tegenspoed
en in ontmoediging.
Verstevig onze liefde
opdat in ons gezin
steeds wederzijds vertrouwen
en verdraagzaamheid zouden heersten.

Keer alle gevaren
naar ziel en lichaam
van ons af:
aan huis, bij de arbeid  en op de weg.
En moge tenslotte God steeds
de ereplaats bekleden
in ons gezin en in onze harten.

Heilige Jozef,
patroon van de heilige Kerk,
help onze paus, bisschoppen,
priesters en religieuzen
en help heel speciaal onze gezinnen
en de jongeren die mogen opgroeien.

Dat het Heilig Huisgezin,
waarvan U de toegewijde vader was,
een afspiegeling moge vinden
in onze gezinnen.

Amen

Uit: ‘Ga tot Jozef, het verhaal van de stille Heilige’ van broeder René Stockman f.c.


 

Het jaar van Sint-Jozef

‘Bij ons thuis als maart is, staat er op de schouw / een beeldje van Sint-Jozef naast de Lieve Vrouw.’ Zo luidt de eerste regel van een oud lied ter ere van Sint-Jozef. Vanwege zijn feestdag op 19 maart geldt de hele maand als ‘Jozefmaand’. Maar eind vorig jaar zorgde paus Franciscus voor een verrassing door 2021 uit te roepen tot een volledig Jaar van Sint-Jozef.

Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders. “De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden,” aldus paus Franciscus. Volgens hem lijken ze daarmee op de heilige Jozef: “Deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.”

Ook Jaar van het Gezin
Op de feestdag van Sint-Jozef (19 maart) begint een tweede themajaar: het Jaar van het Gezin. Op die dag is het precies vijf jaar geleden dat de pauselijke brief ‘Amoris Laetitia’ over het gezin werd gepubliceerd. Met dit jaar wil de paus het sacrament van het huwelijk opnieuw onder de aandacht brengen, maar ook gezinnen in staat stellen om actieve getuigen van het familieapostolaat te worden en jongeren bewust te maken van het belang van een goede voorbereiding op hun eigen liefdes- en gezinsleven.


 

Kerkelijke uitvaart ook tijdens corona mogelijk

Het is in veel overlijdensadvertenties te lezen: “Vanwege corona heeft de uitvaart in stilte plaatsgevonden.” Dat mag natuurlijk, als het een keuze van de familie is. Maar dat hoeft niet. Ook tijdens de pandemie kan er een gewone kerkelijke uitvaart plaatsvinden.

Uitvaarten zijn zelfs de uitzondering, waarbij meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn. Zelfs 100 als de grootte van de kerk of het crematorium dit toelaten, want de anderhalve meter afstand moet natuurlijk wel in acht kunnen worden genomen. Maar ook als het aantal aanwezigen noodgedwongen kleiner is, is een kerkelijke uitvaart goed mogelijk. Dit geldt zwel voor een uitvaart in de kerk als voor begeleiding naar een crematorium.


 

100 Jaar geleden overleed architect Pierre Cuypers

Landelijk is hij natuurlijk bekend als ontwerper van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Maar in Limburg kennen we hem toch vooral als de architect van tientallen kerken, kapellen, kloosters en grafmonumenten. Op 3 maart is het precies 100 jaar geleden dat Pierre Cuypers in Roermond overleed, de stad waar hij 96 jaar daarvóór werd geboren.

In zijn lange leven wist Cuypers zijn naam voorgoed te vestigen als de architect van de neogotiek. Hij was de kerkenbouwer van de 19e eeuw: de periode van de katholieke emancipatie in Nederland. Overal in het land werden parochies opgericht en nieuwe kerken gebouwd. In totaal ontwierp Cuypers meer dan honderd kerken. In Limburg was hij bij tientallen bouwprojecten van parochies betrokken: als ontwerper van de nieuwe kerk of als verantwoordelijk architect voor de restauratie.

Heel bekend is zijn betrokkenheid bij de restauratie van Abdij Rolduc in Kerkrade, de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht en de Munsterkerk in z’n eigen Roermond. Maar ook voor tientallen andere parochies, kloosters en wereldlijke opdrachtgevers zette hij zich in. Zo is de troon waarop Koning Willem-Alexander elk jaar de troonrede voorleest een ontwerp van deze beroemde Limburgse architect.

Er is een tijd geweest, waarin Pierre Cuypers en zijn kunst minder in de belangstelling stonden, maar de laatste jaren is er juist weer meer interesse in de neogotiek. Zijn voormalig woonhuis annex atelier in Roermond heet tegenwoordig het Cuypershuis en is al vele jaren een museum over zijn leven en werk. www.cuypershuisroermond.nl

…… [evt aanvullen met eigen informatie over de rol van Cuypers bij de eigen parochiekerk]…….


 

Academie Rolduc
Het ‘wonder’ in tijden van corona

In tijden van persoonlijke ontreddering en maatschappelijke ontwrichting zijn mensen eerder geneigd om te bidden voor een ‘wonder’. De coronacrisis is zo’n tijd en inderdaad duiken er af en toe berichten op die als ‘wonderbaarlijk’ omschreven zouden kunnen worden. Zo zijn er hoogbejaarde mensen die zonder veel problemen van de ziekte genezen en midden in de besmettingshaard van Italië is een klein dorpje waar helemaal niemand het virus heeft opgelopen.

Wonderen of logisch verklaarbaar? Om die vraag te kunnen beantwoorden moe je je eerst afvragen wat een wonder is. Daarover gaat de lezing van Academie Rolduc die gepland staat voor donderdag 4 maart in Maastricht. Docent en taalkundige Hubert Timmermans bespreekt dan het fenomeen ‘wonder’ vanuit de theologie en de filosofie.

De lezing vindt plaats op 4 maart in de Annazaal bij de Annakerk aan de Via Regia 100 in Maatricht. Aanvang: 19.00 uur. Deelname kost € 5,-, ter plekke te voldoen. In verband met de coronapandemie kan het zijn dat de bijeenkomst op het laatste moment afgelast moet worden. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk via academie@rolduc.nl.


 

Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst

Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactiecampagne. Deze staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog meer mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker.

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen. Maak uw gift over op NL21INGB 003 000 46 ten name van Missiesecretariaat Roermond of  via bijgaande QR-code

www.missiebureau.nl
 


 

Je moet het maar weten
Hoe we in de Vasten aan 40 dagen komen

De 40-dagentijd is de periode tussen carnaval en Pasen. Het is de voorbereidingstijd op Pasen en van oudsher een tijd van vasten en bezinning. Maar wie de kalender erbij pakt en goed telt, komt tot de conclusie dat dit 46 dagen zijn en geen 40. Het antwoord op die vraag is heel simpel: de zondagen tellen niet mee. De zondag is in de traditie van de Kerk nooit een vastendag geweest, want dan vieren we de verrijzenis van Christus. Elke zondag is het al een beetje Pasen. Wie dan vanaf Aswoensdag tot en met Paaszaterdag telt, komt precies op 40 uit.

Strikt genomen is het trouwens geen 40-dagentijd maar een 38-dagentijd, want in de liturgie eindigt de 40-dagentijd bij het begin van het zogeheten Triduum Sacrum, de drie heilige dagen vóór Pasen. Dat betekent dat de 40-dagentijd officieel eindigt bij het begin van de avondmis op Witte Donderdag. 

Dan is er nog de waarom 40 dagen en geen 30 of 50? Dit heeft te maken met de symbolische betekenis van het getal 40 in de joodse en de christelijke traditie. Zowel in het Oude als het Nieuwe testament komt er regelmatig een periode van veertig dagen en zelfs veertig jaar voor.

Onze 40-dagentijd of vasten verwijst vooral naar de 40 dagen waarin Jezus zich in de woestijn terugtrok om te vasten en te bidden, voordat hij aan zijn openbare leven begon. Hij leefde 40 dagen in totale soberheid en onthechting, zodat hij zich daarna volledig in dienst kon stellen van de verkondiging van de Blijde Boodschap. Een goed voorbeeld om te volgen. 


 

Stille omgang

In de nacht van 20 op 21 maart wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang gehouden. Omdat het vanwege de coronapandemie niet mogelijk was om lang van te voren een definitief programma te maken, heeft de organisatie vier varianten uitgewerkt: een digitale Stille Omgang (in het geval van een volledige lockdown), een Stille Omgang met maar 30 deelnemers, een met 100 deelnemers en in het beste geval een Stille Omgang zonder beperkingen. In alle gevallen is het zo dat de eucharistieviering op zaterdagavond vanuit de Nicolaasbasiliek live op youtube te volgen is.

De Stille Omgang is een bidtocht door Amsterdam die sinds 1881 elk jaar in stilte wordt gehouden. Vanwege het processieverbod in het noordelijk deel van Nederland mocht het geen openlijke religieuze stoet zijn. De traditie om in stilte door de stad te lopen, is altijd gebleven. De Stille Omgang gaat terug op het zogeheten Mirakel van Amsterdam, waarbij in 1345 een hostie op wonderbaarlijke wijze steeds opnieuw in een haard verscheen, totdat deze in processie naar de kerk werd gebracht.

De bidtocht wordt elk jaar in het weekeinde na 15 maart gehouden. Doorgaans nemen hier enkele duizenden gelovigen aan deel. Meestal gaan er vanuit Limburg ook een aantal bussen met pelgrims naar Amsterdam toe. Of dat dit jaar mogelijk is, zal pas in de laatste weken vóór 20 maart duidelijk zijn. Kijk voor de laatste informatie op www.stille-omgang.nl


 

100e Geboortedag zieneres van Banneux

De datum 25 maart staat natuurlijk bekend als het feest van Maria Boodschap. Maar het is ook de geboortedatum van Mariette Beco, het meisje dat in 1933 op 11-jarige leeftijd in Banneux Maria ontmoette. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat ze werd geboren. Later dit jaar is het tien jaar geleden dat ze overleed. Na de verschijning van Maria aan Mariette Beco ontwikkelde Banneux zich tot een bekend Mariabedevaartsoord.

Mariette Beco was de oudste in een groot en arm gezin. In januari 1933 zag ze vlakbij haar ouderlijk huis in Banneux een ‘mooie dame’, die zichzelf de ‘Maagd der armen’ noemde. Ze wees ook een bron aan en vroeg om de bouw van een kapel. In totaal zou Maria zeven keer aan Mariette Beco verschijnen. In 1949 werden de verschijningen door het bisdom Luik erkend en in 1952 door het Vaticaan. Na de verschijningen leidde Mariette Beco een rustig leven op de achtergrond. Ze bleef altijd in de buurt van Banneux wonen, stichtte een gezin en kwam regelmatig bij de bron bidden. in 2011 is ze op 90-jarige leeftijd overleden.

De organisatie Caritas Banneux Bisdom Roermond organiseert in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim regelmatig bedevaarten naar Banneux. Dit jaar staat er een dagtocht gepland op 4 oktober en een meerdaagse bedevaart (triduüm) van 1 t/m 5 oktober. Kijk voor meer informatie hierover op www.huisvoordepelgrim.nl


 

The Passion: #Ikbenervoorjou

#Ik ben er voor jou. Zo luidt het thema van het muziekspektakel The Passion, dat dit jaar alsnog op Witte Donderdag vanuit Roermond wordt uitgezonden. Tijdens het programma wordt op een eigentijdse manier het lijdensverhaal van Christus uitgebeeld. Het thema heeft een diepe religieuze betekenis, doordat Christus voor ons mensen geleden heeft en gestorven is. Na zijn verrijzenis zei hij tegen zijn leerlingen: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” Het zijn zelfs de laatste woorden van Jezus in het evangelie volgens Matteüs.

Daarnaast is het thema #Ikbenervoorjou natuurlijk ook een oproep aan ieder van ons om tegen onze naasten te zeggen: “Je bent niet alleen, ik ben er voor je.” Juist in deze tijd, waarin veel mensen de gevolgen van de coronapandemie in hun dagelijks leven ondervinden, is het goed als ze ook weten dat ze er niet alleen voor staan. Ze mogen een steun in de rug ervaren. Van ons als hun naasten en van Christus, die vanuit de hemel meewerkt. #Ikbenervoorjou.

The Passion vanuit Roermond is op Witte Donderdag (1 april) om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO1.


 

ONDERSTAAND BERICHT IS NIET MEER CORRECT. IN VERBAND MET HET AFGELASTEN VAN PREMIÈRE WORDT DE VIERING UITGEZONDEN VANUIT DE KATHEDRAAL IN ROERMOND.

KRO-televisiemis live vanuit openluchttheater De Doolhof

Op zondag 18 april komt de televisiemis van de KRO live vanuit openluchttheater De Doolfhof in Tegelen. Later op de dag gaat daar de nieuwe editie van de Passiespelen in première. Hoofdcelebrant tijdens de tv-mis is bisschop Harrie Smeets van Roermond. Voorafgaand aan de eucharistieviering is om 9.45 uur het programma Geloofsgesprek te zien. Daarin praat Leo Fijen deze keer met een van de medewerker van de Passiespelen. Beide programma’s zijn op 18 april bij de KRO te zien op NPO2. Het geloofsgesprek begint om 9.45 uur en de openluchtmis om 10.00 uur.


 

DIT BERICHT IS NIET MEER CORRECT. DE PREMIÈRE VAN DE PASSIESPELEN IS WEDEROM UITGESTELD

Passiespelen alsnog in première

Op zondag 18 april gaan in Tegelen de uitgestelde Passiespelen in première. Eigenlijk had de theatervoorstelling over het lijden van Christus vorig jaar al moeten plaatsvinden, maar vanwege de coronapandemie werd dit uitgesteld. De nieuwe Passiespelen gaan in een aangepaste vorm coronaproof door.

Het wordt een compacte, iets kortere voorstelling, zonder pauze, die daardoor twee keer per dag gespeeld kan worden. Per voorstelling zal er minder publiek zijn. Aan de voorstelling doen ook minder acteurs en figuranten mee, zodat iedereen op gepaste afstand van elkaar kan blijven. In totaal staan er tussen 18 april en 5 september zestig voorstelling gepland. Dat wil zeggen: als de lockdown is opgeheven en het geven van voorstellingen op deze manier is toegestaan.

Kaarten bestellen kan via www.passiespelen.nl 


 

Academie Rolduc
De betekenis van de zondvloed

In het kader van Academie Rolduc staat op dinsdag 20 april in Venray een lezing gepland van diaken en exegeet Roman Gruijters over het verhaal van de zondvloed in het eerste Bijbelboek Genesis. Al eeuwenlang discussiëren bijbelgeleerden over de betekenis van dit verhaal, waarin het kwaad in de wereld centraal staat. Gruijters studeerde Nieuwe Testament en Judaica en werkt momenteel aan zijn promotie.

De lezing vindt plaats op 20 april in een ruimte van de Paterskerk aan de Leunseweg 5 in Venray. Aanvang: 19.00 uur. Deelname kost € 5,-, ter plekke te voldoen. In verband met de coronapandemie kan het zijn dat de bijeenkomst op het laatste moment afgelast moet worden. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk via academie@rolduc.nl.


 

Paters montfortanen 140 jaar in Limburg

Op 28 april viert de Kerk de gedachtenis van Louis Marie Grignion de Montfort. De Franse priester leefde eind 17e en begin 18e eeuw. Hij is de stichter van drie congregaties, waarvan er één naar hem werd vernoemd: de paters montfortanen. Dit jaar is het precies 140 jaar geleden dat de congregatie zich in Nederland vestigde en de eerste paters in Schimmert kwamen wonen.

In september 1881 streek een groep Franse montfortanen neer in Huize Willems in Schimmert. Ze moesten Frankrijk verlaten vanwege de anti-kerkelijke wetten die daar op dat moment golden. Net als veel andere Franse congregaties zochten ook de montfortanen naar een veilige vestigingsplaats en kwamen zo in Limburg terecht. De paters dachten dat ze maar even in ‘Holland’ zouden blijven, maar hun komst was blijvend. Tot op de dag van vandaag wonen er montfortanen in Schimmert.

In totaal heeft de Nederlandse provincie meer dan duizend leden geteld, van wie ongeveer de helft als missionaris naar het buitenland is uitgezonden. In Nederland waren de montfortanen in tal van parochies en bedevaartplaatsen in het hele land actief. In Limburg niet alleen in Schimmert, maar ook in Valkenburg, Meersen, Bunde, Hoensbroek en Schaesberg, In totaal heeft de congregatie veertien kloosters in ons land gehad. Op dit moment zijn er twee communiteiten: Schimmert en Valkenburg.

Kijk voor meer informatie op www.montfortanen.nl 


 

Roepingenzondag  

Priester of religieus worden, is niet meer zo gebruikelijk als het vroeger was. Maar dat wil niet zeggen dat God niemand meer roept. Elk jaar zijn er mensen die gehoor geven aan de oproep van Christus om Hem te volgen en ‘vissers van mensen’ te worden. Elk jaar op de vierde zondag van Pasen bidden we in de Kerk heel nadrukkelijk voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat of het godgewijde leven. Dit jaar valt Roepingenzondag op 25 april. Tijdens de vieringen staan we stil bij de bijzondere roeping die een mens in zijn leven kan ervaren. Ook vindt er een extra collecte plaats ten behoeve van de priesteropleiding in ons bisdom.

Heb je er zelf ook wel eens over nagedacht of een leven als priester, diaken of religieus iets voor jou zou zijn? Kom eens vrijblijvend praten. Of neem contact op met de rector van de priesteropleiding via rector@rolduc.nl of kijk voor meer informatie op www.rolduc.nl


 

Academie Rolduc
Ethiek en mensenrechten

Op vrijdag 30 april geeft dr. Lambert Hendriks in Abdij Rolduc een lezing over mensenrechten. Een actueel thema, waarbij ook de vraag gesteld kan worden hoe je vanuit je geloof mensenrechten tot hun recht kunt laten komen? Ook de vraag waar het recht van de één beperkingen oplegt aan een ander, komt daarbij aan bod. Dr. Hendriks is rector van het grootseminarie Rolduc en doceert ethiek en moraaltheologie.

De lezing vindt plaats in de ruimtes van het grootseminarie Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade. Aanvang: 19.00 uur. Deelname kost € 5,-, ter plekke te voldoen. In verband met de coronapandemie kan het zijn dat de bijeenkomst op het laatste moment afgelast moet worden. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk via academie@rolduc.nl.