Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Roermondse kerken presenteren gezamenlijk programma rond The Passion

De kerken van Roermond bieden in de dagen rond The Passion een gezamenlijk randprogramma aan. Dit kerkenprogramma is een project van de katholieke parochies van Roermond, de Protestantse Gemeente Roermond (Minderbroederskerk) en de Basisgroep Jonge Kerk Roermond (Ursulakapel). Ook het bisdom Roermond is bij het programma betrokken.

 

Witte Donderdag
Op Witte Donderdag zijn de kerken in het centrum van Roermond vanaf 12.00 uur doorlopend geopend. Bezoekers kunnen de hele dag binnenlopen bij de Sint-Christoffelkathedraal (Markt), Munsterkerk (Munsterplein), Minderbroederskerk (Minderbroedersingel), de Ursulakapel (Voogdijstraat) en de Caroluskapel (Swalmerstraat). In de meeste van deze kerken wordt een eigen programma aangeboden. Zo exposeren kerkgangers van de Jonge Kerk in de Ursulakapel zelfgemaakte kunstwerken. In de Munsterkerk kan iedereen terecht voor stil gebed of om een kaarsje op te steken. Deze worden na afloop van de Passion buiten op het plein uitgereikt.

Als alles volgens planning verloopt, is in de kathedraal tijdens The Passion de uitzending op een groot scherm te volgen. Dit is vooral bedoeld voor mensen die niet de hele tijd op een plein kunnen staan, maar toch bij het evenement willen zijn. Ook is direct na afloop van The Passion de uitzending op het scherm terug te zien, met name voor degenen die buiten op een van de pleinen hebben gestaan en graag nog een glimp van het programma willen opvangen.

Samen bij het kruis
De Minderbroederskerk is vanaf Witte Donderdag tot en met Eerste Paasdag dag en nacht geopend. Na afloop van The Passion wordt rond middernacht het witte kruis dat een rol speelt in het programma, hier naartoe gebracht. Rond het kruis wordt vervolgens een doorlopend cultureel/spiritueel programma aangeboden onder het motto ‘Kom samen bij het kruis’. Dit gaat door tot de ochtend van Eerste Paasdag. Groepen die aan het doorlopend programma willen meewerken, kunnen zich hiervoor nog aanmelden via passion@pr-roermond.nl. Op Paasochtend zendt de EO op NPO2 een Paasprogramma uit, waarmee de wake bij het kruis wordt afgesloten.

Goede Vrijdag
Waar The Passion alleen op de avond van Witte Donderdag te zien is, gaat het programma van de kerken op Goede Vrijdag door. Dit is nieuw in het 10-jarig bestaan van The Passion. De kerken in Roermond zijn weer geopend en alle bezoekers van de binnenstad van Roermond zijn van harte welkom.

's middags zendt de KRO-televisie om 15.00 uur - het stervensuur van Christus - op NPO2 vanuit het Kruiswegpark in Roermond een meditatief programma uit met medewerking van bisschop Harrie Smeets, columnist Stephan Sanders en de zanggroep Wishful Singing. Op hetzelfde tijdstip zijn er meditatieve vieringen in de kathedraal en in de Ursulakapel.

Vrijdagavond trekt er vanaf 20.30 uur een Passie-Fakkeltocht vanaf het Munsterplein naar het Kruiswegpark, waar de deelnemers in groepen langs de kruiswegstaties worden geleid, die het lijdensverhaal van Christus uitbeelden. Na afloop is iedereen van harte welkom in de Minderbroederskerk, waar het cultureel/spiritueel programma rond het Passionkruis doorgaat.

Paaszaterdag
Op Paaszaterdag of Stille Zaterdag – zijn de kerken weer geopend. Bijzonder op deze dag is dat om 23.15 uur vanuit de Munsterkerk de liturgie van de Paaswake rechtstreeks door de KRO op televisie wordt uitgezonden. De katholieke liturgie van de Paaswake kent tal van bijzondere rituelen die maar één keer per jaar – op Paaszaterdag – worden uitgevoerd. Zo wordt tijdens deze viering het nieuwe licht verwelkomd en wordt het doopwater gezegend. De viering is voor iedereen vrij toegankelijk en het programma is op tv te volgen via NPO2.

Eerste Paasdag
Op Eerste Paasdag wordt het ‘samenkomen rond het kruis’ afgesloten met een slotviering om 10.00 uur in de Minderbroederskerk. Om 11.30 uur is er een pontificale heilige mis door de bisschop in de kathedraal. Die ochtend is er om 9.30 uur een ontbijt met paasviering in de Ursulakapel.

Oecumenisch Kunstproject
De komende weken wordt ook een verbindend oecumenisch kunstproject uitgevoerd. Zeven kwetsbare groepen uit de Roermondse samenleving gaan samen met kunstenaars eigen kruiswegstaties ontwerpen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bezoekers van de dagopvang, mensen met verslavingsprobleem, asielzoekers, kankerpatiënten, etc. Onder leiding van een kunstenaar of creatief begeleider gaan zijn in gesprek over het thema van de Passion (vrijheid, bevrijding) en hun eigen kracht en  kwetsbaarheid in relatie tot de betreffende kruiswegstatie. Vervolgens ontwerpen ze samen een of meer staties van de kruisweg. Dit moet leiden tot een volledige kruisweg van veertien staties, die tijdens het Kerkenprogramma in de Minderbroederskerk te zien zijn.
 

Overzicht Kerkenprogramma The Passion Roermond

 

9-4

Witte Donderdag

12.00 uur Minderbroederkerk open (doorlopend 24 uur t/m zondagochtend)
12.00 uur Kathedraal open (tot de nacht)
12.00 uur Munsterkerk open (tot de nacht)
12.00 uur Caroluskapel open (tot 19 uur)
12.00 uur Ursulakapel open (tot 19 uur)

16.00 uur Liturgie van Witte Donderdag door bisschop Smeets in kerk Herten
17.00 uur Meat and Eat in Minderbroederskerk
20.30 uur TV: Live-uitzending The Passion

22.00 uur Na-programma in enkele kerken:


Munsterkerk: stilte en kaarsjes opsteken

Kathedraal: navertoning Passion op groot scherm
Minderbroederskerk: samen komen rond het Passionkruis

 

10-4

Goede Vrijdag
00.00 uur Minderbroederkerk open (doorlopend 24 uur t/m zondagochtend)
10.00 uur Kathedraal open (tot 20 uur)
10.00 uur Munsterkerk open (tot 20 uur)
12.00 uur Ursulakapel open (tot 19 uur)
13.00 uur Caroluskapel open (tot 19 uur)
15.00 uur Meditatieve viering in Ursulakapel

15.00 uur Kruiswegmeditatie door deken in Kathedraal

15.00 uur Militaire kruiswegmeditatie in Kruiswegpark
15.00 uur Uitzending Goede Vrijdagmeditatie met bisschop Smeets door KRO op NPO2

19.00 uur Liturgie van Goede Vrijdag door bisschop Smeets in Munsterkerk

19.30 uur Goede Vrijdagviering in Minderbroederskerk

20.30 uur Fakkeltocht vanaf Munsterplein naar Kruiswegpark
21.00 uur Kruiswegmeditatie in Kruiswegpark
22.00 uur Nachtelijke (jongeren)wake in Minderbroederskerk

 

11-4

Stille Zaterdag

00.00 uur Minderbroederkerk open (doorlopend 24 uur t/m zondagochtend)
10.00 uur Kathedraal open (tot 18 uur)
10.00 uur Munsterkerk open (tot 22 uur)
12.00 uur Caroluskapel open (tot 18 uur)
12.00 uur Ursulakapel open (tot 19 uur)
21.00 uur Stille Zaterdagviering in Minderbroederskerk

23.15 uur TV: Live-uitzending Paaswake door deken vanuit Munsterkerk

 

12-4

Paaszondag

00.00 uur Minderbroederskerk open (tot 10 uur)

09.30 uur Ontbijt met paasviering in de Ursulakapel

10.00 uur Kerkdienst in Minderbroederskerk

10.00 uur Eucharistieviering in Munsterkerk
10.00 uur Uitzending The Passion Continued door EO op NPO2

11.30 uur Pontificale eucharistieviering door bisschop in Kathedraal

13.00 uur Openstelling in Kathedraal (tot 17 uur)

 

Foto: copyright EO/KRO-NCRV