Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Religieuzen leven mee met slachtoffers watersnoodramp

De Nederlandse religieuzen hebben bij monde van hun voorzitter abt Bernardus Peeters hun medeleven uitgesproken met de slachtoffers van de watersnoodramp in Limburg, België en Duitsland. Hun gedachten en gebeden zijn bij hen.

In een korte verklaring op de website van de Konferentie Nederlandse Religieuzen zegt de uit Simpelveld afkomstige abt Bernardus Peeters: “Ik besef dat deze betrokkenheid slechts in beperkte mate kan bijdragen aan het leed dat veel direct betrokkenen nu ervaren. Toch hoop ik dat deze solidariteit gevoeld wordt en bijdraagt aan een snel herstel van het veilige dagelijkse leven voor allen die nu verlies en schade hebben geleden of onrust en onzekerheid beleven. Dit medeleven geldt zeker ook voor allen die in de buurlanden België en Duitsland zijn gestorven, gemis moeten ervaren of veel hebben verloren.”

Priorij Thabor in Sint Odiliënberg werd zaterdagmiddag verrast door het hoge water. De kloosterbibliotheek werd bedreigd door water uit de Roer. Tientallen vrijwilligers schoten te hulp om de boeken te redden. Bij de vorige overstromingen in 1993 en 1995 hadden ook diverse kloosters langs de Maas, met name in Steyl, te kampen met wateroverlast.

Lees ook: