Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Rozenkransgebed voor vrede in Susteren

Het landelijke initiatief ‘Verenigd in gebed voor vrede’ doet op zaterdag 8 december Susteren aan. Die avond is de kerk van Mariaveld de centrale plek waar de rozenkrans wordt gebeden. De afgelopen maanden is dit steeds in een ander bisdom gebeurd. 

‘Verenigd in gebed voor vrede’ is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. Gedurende het hele jaar 2018 is elke maand op een bijzondere dag de rozenkrans gebeden tot intentie van de vrede in de wereld. Gelovigen zijn opgeroepen om het gebed mee te bidden op de plek die in het bisdom daarvoor is aangewezen, of thuis via een sms-service. Daardoor is in de loop van het jaar een landelijke gebedsketen ontstaan.

De gebedsactie wordt op 8 december in Limburg afgesloten, omdat het dan de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen is. Dit is de patrones van het bisdom Roermond. Bovendien geldt voor de gelijknamige parochiekerk in Susteren-Mariaveld deze dag als een bijzondere feestdag. In deze kerk is namelijk het landelijk centrum van Wonderdadige Medaille gevestigd, die nauw verbonden is met het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. In de Mariakerk in Susteren worden die avond ook de feestelijkheden afgesloten rond het 100-jarig bestaan van de parochie van Mariaveld.

De viering in de kerk van Mariaveld begint om 19.15 uur. Vanaf 19.00 uur wordt gezamenlijk de rozenkrans gebeden.

Meer informatie over de gebedsactie

Meer informatie over wonderdadige medaille