Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Paul van Geest gastspreker op Sociale Studiedag

Prof. Dr. Paul van Geest van de Universiteit van Tilburg, wethouder Marly Heusschen van Meerssen en Astrid Verblakt van de Kredietbank Limburg zijn de gastsprekers tijdens de Sociale Studiedag die op 22 mei in Abdij Rolduc in Kerkrade wordt gehouden. Dit gebeurt onder het motto ‘Wij maken de toekomst…. Samen!’ Tevens wordt die middag de Dr. Poelsprijs uitgereikt aan een bijzonder diaconaal project.

Katholiek sociale leer
De Sociale Studiedag is een tweejaarlijks initiatief van de Dienst Kerk & Samenleving in het bisdom Roermond. Prof. Van Geest spreekt deze middag over de grondbeginselen van de katholieke sociale leer en de uitgestoken hand die daarvan uitgaat om mee te denken over oplossingen voor grote sociale vraagstukken in de samenleving. Van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie aan de Tilburg University en vanuit de leerstoel Theologie en Economisch denken verbonden aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.

Duurzame leefomgeving
De tweede inleiding van deze middag gaat over de betrokkenheid van overheid en politiek bij een duurzame leefomgeving. Aanvankelijk zou voorzitter Birgit op de Laak van de Vereniging van Kleine Kernen in Limburg (VKKL) hierover komen spreken, maar zij is onlangs bernoemd tot burgemeester van Nederweert en om die reden verhinderd. In haar plaats spreken nu wethouder Sociale Zaken Marly Heusschen van Meerssen en Astrid Verblakt van de Kredietbank Limburg. Zij gaan, samen met Paul van Geest in debat.

Dr. Poelsprijs
Tot eind vorig jaar konden parochies en diaconale werkgroepen in Limburg hun projecten aanmelden bij het Limburgs Diaconaal Fonds. De meest aansprekende projecten zijn gebundeld in een brochure, die tijdens de Sociale Studiedag wordt gepresenteerd. Het meest in het oog springende project krijgt de Dr. Poelsprijs uitgereikt. Deze is vernoemd naar Mgr. Henri Poels. Hij was aan het begin van de 20e eeuw hoofdaalmoezenier van Sociale Werken in Limburg en grondlegger van de huidige Dienst Kerk & Samenleving.