Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Syro Malabaarse mis in Heerlen

In de H.-Hartkerk in de Heerlense wijk Schandelen wordt zondag 9 december de eucharistie gevierd volgens de Syro-Malabaarse ritus. Dat is de wijze waarop de liturgie in sommige delen van India wordt gevierd. De mis wordt opgedragen door bisschop Mathew Arackal en zijn hulpbisschop Jose Pulickal van het bisdom Kanjirapally in Zuid-India.

De twee Indiase bisschoppen zijn dan in Nederland vanwege de wijding van bisschop Smeets op de dag ervoor in Roermond. Op zondag 9 december zijn ze in Heerlen te gast, omdat de Indiase priester Rijo Muprappallil daar als kapelaan werkt. De liturgie wordt opgedragen in het Malayalam, de eigen taal van kapelaan Rijo en de bisschoppen van zijn thuisbisdom.

De katholieke kerk kent wereldwijd diverse vormen van liturgie die officieel erkend zijn. De meest voorkomende is de zogeheten Latijnse ritus, die in Nederland gangbaar is. Daarnaast kent India – waar al sinds de eerste eeuw christenen wonen, een eigen vorm van liturgie, de Syro Malabaarse ritus. Deze hoort tot de oosterse kerkelijke traditie, maar is volledig onderdeel van de rooms-katholieke kerk. Het bisdom Roermond onderhoudt goede contacten met het bisdom Kanjirapally. Diverse priesters en priesterstudenten uit dit bidsom zijn in Limburg actief.

Op zondag 9 december is er voor belangstellenden gelegenheid deze andere wijze om de eucharistie te vieren te leren kennen.  De mis in de parochiekerk H. Hart van Jezus in de wijk Schandelen begint om 11.00 uur.