Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Oud-kapittelheren Van Rens en Storcken benoemd tot erekanunnik

Vicaris Wilbert van Rens en oud-vicaris Ton Storcken zijn door bisschop Harrie Smeets benoemd tot erekanunnik van het bisdom Roermond. Dat werd vrijdagmiddag 3 september door de proost van het kapittel Mgr. Hub Schnackers bekend gemaakt tijdens een plechtige vesperviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond bij gelegenheid van het feest van de kerkwijding van de kathedraal.

Van Rens en Storcken hebben lange tijd deel uitgemaakt van het Kathedraal Kapittel. Dat is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop. De leden van het kapittel worden kanunniken genoemd. Erekanunnik is een titel die de bisschop kan verlenen aan priesters met een grote staat van dienst. De twee nieuwe erekanunniken hebben onlangs hun taak in het kapittel neergelegd in verband met hun leeftijd.

Verjaardag kathedraal
De benoeming tot erekanunnik vond plaats tijdens een bijzondere viering. Elk jaar op 3 september wordt in de liturgie in het bisdom Roermond de kerkwijding van de Sint-Christoffelkathedraal (de bisschopskerk) gevierd. Dit jaar gebeurde dat voor het eerst met een plechtig gezongen vesperviering door het Kathedraal Kapittel dat – zoals de naam al aangeeft – aan de kathedraal verbonden is. Het is de bedoeling om hier een jaarlijks terugkerende viering van te maken.

Nieuwe erekanunniken
Wilbert van Rens (1943) is sinds 1969 priester van het bisdom Roermond. Hij werkte als kapelaan in Echt en Schaesberg en als pastoor in Herten. In 1984 werd hij benoemd tot deken. Dat was hij achtereenvolgens van de dekenaten Helden, Venlo en Sittard. In deze dekenaten was hij ook pastoor van meerdere parochies. Na zijn afscheid in Sittard – medio vorig jaar – werd hij benoemd tot bisschoppelijk vicaris met de zorg voor emeriti en zieke priesters en diakens. In die rol maakt hij ook deel uit van de staf van het bisdom Roermond. Hij was ook vele jaren geestelijk directeur van de Limburgse Bedevaarten naar Lourdes. In 2000 werd Van Rens benoemd tot kapelaan van de paus. Lid van het Kathedraal Kapittel werd hij al in juni 1991. Dat bleef hij tot zijn 75e verjaardag in 2018.  

Pater Ton Storcken S.M.A. (1946) trad in 1972 in bij de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (paters van Cadier en Keer) en werd in 1975 tot priester gewijd. Daarna werkte hij acht jaar als missionaris in Marokko. Bij zijn terugkomst in Nederland zette hij een nieuwe opleiding voor priester- en lekenmissionarissen op voor de S.M.A. Van 1989 tot 2001 was pater Storcken provinciaal overste van de S.M.A. in Nederland. In 1996 werd hij tevens verantwoordelijk voor de Poolse S.M.A.-provincie in oprichting. In 2002 werd pater Storcken benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor missiezaken, religieuzen, oecumene en interreligieuze dialoog. Vanaf 2005 werd hij tevens pastoor van Eckelrade en later ook van Gronsveld en Rijckholt. Ook was hij als assistent actief in diverse parochies om in de omgeving. In 2016 legde Storcken zijn taak als vicaris neer en vorig jaar ging hij ook als pastoor met emeritaat. Ook heeft hij zich vele jaren ingezet voor het landelijk woonwagenpastoraat en was geestelijk adviseur van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg. In 2006 werd pater Storcken benoemd tot lid van het kathedraal kapittel. Op 5 mei van dit jaar legde hij die taak neer, vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd.

Overige erekanunniken

Met de benoeming van Wilbert van Rens en Ton Storcken telt het bisdom Roermond nu zeven erekanunniken. Naast de twee nieuwe zijn dat emeritus-bisschop Mgr. Jos Punt van Haarlem-Amsterdam, oud-vicaris Mgr. Dré Franssen, oud-hoofdaalmoezenier Mgr. Jos Schreurs, oud-vicaris Mgr. Frans Vroemen en oud-vicaris Mgr. Theo Willemssen.