Social Media

Vastenbrief bisschop: ‘De beste en slechtste van alle tijden’

Geplaatst op: 23-02-2023

“Wij worden steeds uitgedaagd om voor de gemakkelijkste weg te kiezen. Maar als wij daarbij God vergeten en van Hem losraken, kiezen we misschien wel net voor de verkeerde weg. Dat schrijft bisschop Harrie Smeets in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, die dit weekeinde in alle kerken in Limburg wordt voorgelezen.

In zijn brief citeert bisschop Harrie Smeets de Engelse auteur Charles Dickens, die zijn boek ‘Het verhaal van twee steden’ begon met de zin ‘It was the best of times. It was the worst of times’. De bisschop wil daarmee aangeven dat wat op het eerste gezicht het beste lijkt wel eens het slechtste zou kunnen zijn en wat slecht lijkt wel eens goed zou kunnen zijn. Hij sluit hiermee aan bij de evangelielezing van de Eerste zondag van de Veertigdagentijd, waarin verteld wordt dat de duivel Jezus probeerde te verleiden. 

Waar het in dat verhaal om gaat, is volgens Mgr. Smeets dat ook Jezus menselijke verleidingen heeft ondervonden. Hij werd verleid om zijn eigen God te zijn, om de Schriften naar zijn hand te zetten en zijn eigen spoor te trekken, schrijft de bisschop. “Jezus kreeg de verleiding voorgelegd om de band met de Vader los te laten en zijn macht uitsluitend te gebruiken voor zijn eigen verlangens en behoeften. Het lijkt op onze tijd. Ook wij worden steeds uitgedaagd om voor de gemakkelijkste, de beste, tijd te kiezen. Maar als wij daarbij God vergeten en van hem losraken, kiezen we misschien wel net voor de slechtste tijd.”