Social Media

Vrijdag gebedsvieringen voor vrede in Oekraïne

Geplaatst op: 22-03-2022

Komende vrijdag 25 maart (hoogfeest van Maria Boodschap) vinden er op diverse plekken in Limburg gebedsdiensten plaats voor de vrede in Oekraïne. De vieringen zijn in de kathedraal in Roermond, in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht, in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart in Sittard, in de kapel van Genooi in Venlo en in de Grote kerk in Venray. Bij de viering in de kathedraal zijn zowel bisschop Harrie Smeets als hulpbisschop Everard de Jong aanwezig. Alle vieringen beginnen om 17.00 uur en in Venray om 12.00 uur.

De vieringen in Limburg sluiten aan bij het initiatief van paus Franciscus die vrijdag Rusland en Oekraïne toewijdt aan het Onbevlekt Hart van Maria. Daarmee plaatst de paus Rusland en Oekraïne onder haar bescherming. Die toewijding vindt vrijdagmiddag om 17.00 uur plaats in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. De toewijding zal op verzoek van de paus op hetzelfde moment ook plaatsvinden in bisdommen over de hele wereld. Het bisdom Roermond sluit daarbij aan met de vieringen in de verschillende kerken. Ook in andere Nederlandse bisdommen gebeurt dat.

Fátima
De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria is nauw verbonden met de verschijningen van Maria op 13 juli 1917 in Fátima in Portugal aan drie herderskinderen. Bij deze verschijning vroeg zij onder meer om de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart. Na de verschijningen van Fatima vonden er verschillende toewijdingen aan het Onbevlekt Hart van Maria plaats: op 31 oktober 1942 wijdde Paus Pius XII de hele wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria toe, en later op 7 juli 1952 specifiek Rusland (apostolische Brief Sacro vergente anno). Dit met het oog op de moeilijke situatie van de christenen die gedwongen waren in een atheïstisch communistisch regime te leven.

Later hebben paus Paulus VI in 1964 en paus Johannes Paulus II in 1981, 1982 en 1984 deze toewijding van de hele mensheid vernieuwd. De toewijding in 1984 vond plaats op 25 maart op het Sint-Pietersplein; bij die gelegenheid vertrouwde Johannes Paulus II, specifiek verwijzend naar het verzoek van Onze-Lieve-Vrouw in Fatima, en in geestelijke eenheid met alle bisschoppen van de wereld, alle volkeren, en “op een speciale manier… die mensen en naties die deze toevertrouwing en toewijding speciaal nodig hebben”, toe aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Paus Franciscus
Een van de herderskinderen, zuster Lucia, heeft In juni 2000, toen de Heilige Stoel het derde deel van het zogenaamde geheim van Fatima onthulde, bevestigd dat de toewijding door Johannes Paulus II in 1984, overeenkwam met wat Onze-Lieve-Vrouw van Fatima had gevraagd. En nu in 2022, op 25 maart, zal paus Franciscus Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, in gemeenschap met bisschoppen over de hele wereld.

In de katholieke kerken in Nederland wordt op vrijdag 25 maart ook gebeden voor vrede in Oekraïne als onderdeel van een Europese gebedsestafette die op Aswoensdag al begonnen is. Eerder al is aan alle parochies in Limburg gevraagd om vrijdag extra te bidden om vrede in Oekraïne.