Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 19 t/m 25 april 2020

 

Zondag 19 april:  2e Zondag van Pasen | Beloken Pasen

De zondag na Pasen wordt ‘Beloken Pasen’ genoemd. Dit betekent ‘Gesloten Pasen’. Het achtdaagse Paasoctaaf wordt vandaag afgesloten. Sinds 2000 staat de 2e Zondag van Pasen ook bekend als Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit verwijst naar de verschijningen van Christus, die de Poolse religieuze Faustina Kowalska in de jaren dertig van de vorig eeuw heeft gehad.

Lees verder >>>

Lees ook:

Iedereen heeft barmhartigheid nodig >>>

 

Dinsdag 21 april: H. Anselmus

De heilige Anselmus werd in 1033 in Piemonte in Italië geboren. Vanwege onenigheid met zijn vader had hij al op jeugdige leeftijd zijn geboortegrond vaarwel gezegd. Hij kwam terecht in het klooster Bec in Bretagne. Daar werd hij eerst benoemd tot prior en vervolgens gekozen tot abt. In 1093 trad hij aan als aartsbisschop van Canterbury. Hij moest twee keer uit Engeland vluchten, maar keerde steeds terug. In 1109 stierf hij als een gevierde bisschop. Hij schreef onder meer een beroemd geworden boek over de menswording van Gods zoon.

Lees verder >>>

 

Donderdag 23 april: H. Joris

Het meest tot de verbeelding sprekende verhaal over het leven van Sint Joris is zijn gevecht met de draak. Dit berust op een legende. Feit is dat Georgius zoals zijn naam officieel luidt in de derde eeuw in Kappadocië (nu Midden-Turkije) werd geboren. Hij was militair in het Romeinse leger en hij stond in hoog aan zien bij keizer Diocletianus. Omdat hij christen was, werd hij rond 303 in de keizerstad Nicomedië of in de plaats Lydda onthoofd. In Limburg wordt het feest van Sint Joris vaak gevierd bij scoutinggroepen en natuurlijk in Beesel, waar eens in de vijf jaar in een openluchtspektakel het ‘Draaksteken’ wordt nagespeeld.

Lees verder >>>

 

Vrijdag 24 april: H. Fidelis van Sigmaringen

Fidelis van Sigmaringen ofm.cap leefde op de grens van de 16e en 17e eeuw in de grensregio Zuid-Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Hij kwam uit Sigmaringen, waar het stamslot van de Hohenzollernvorsten (de latere Duitse keizers) staat. Hij was docent van de prinsen en werkte een tijd als advocaat. Op 35-jarige leeftijd trad hij toe tot de kapucijnerorde. Zijn kloosternaam werd Fidelis (Wees trouw). Rome stuurde hem in 1622 naar Zwitserland om calvinisten terug te winnen voor de katholieke kerk. Datzelfde jaar werd hij vermoord.  Fidelis wordt als martelaar vereerd.

Lees verder >>>

 

Zaterdag 25 april: H. Marcus, evangelist

De belangrijkste heilige van deze week is ongetwijfeld de heilige Marcus, evangelist. Hij leefde in de eerste eeuw en stierf in het jaar 68 in Alexandrië in Egypte. Marcus is de schrijver van het oudste evangelie. Hij kwam oorspronkelijk uit Jeruzalem en was een gezel van Petrus en Paulus en vergezelde hen op predikingsreizen. Uit zijn aantekeningen van Petrus’ verkonding is later het Evangelie volgens Marcus ontstaan.

Lees verder >>>

 

Illustratie: Beeld van Sint Joris in de Sint-Joriskapel in Hegelsom.