Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 26 april t/m 2 mei 2020

 

Zondag 26 april:  3e Zondag van Pasen  

Dankzij het geloof en vertrouwen in zijn hemelse Vader wist Jezus de dood te overwinnen. Het geloof liet ook de leerlingen op weg naar Emmaüs in de vreemdeling Jezus herkennen. Geloven is de sleutel tot een beter leven.  

Lees verder >>>

 

Maandag 27 april: H. Petrus Canisius

De heilige Petrus Canisius (Latijn voor D’Hondt) werd op 8 mei 1521 geboren in Nijmegen, dat enkele jaren later onderdeel van het eerste bisdom Roermond zou worden. Zijn vader was jarenlang burgemeester van die stad. In 1543 treedt hij in bij de pas opgerichte orde van de jezuïeten. Hij wordt ingezet als diplomaat en sticht veel scholen, op Sicilië, in Wenen, Praag, München en Dillenburg. Hij schrijft ook veel boeken en neemt als theoloog deel aan het Concilie van Trente. Zijn beroemdste boek is catechismus, die tot in de 20e eeuw in parochies en op katholieke scholen is gebruikt.

Lees verder >>>

 

Dinsdag 28 april: H. Louis-Marie Grignion de Montfort

Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) is vooral bekend als stichter van de naar hem vernoemde paters montfortanen en de zusters Dochters der Wijsheid, die tot op de dag vandaag in Limburg actief zijn. ‘Montfort’, zoals hij ook genoemd wordt, stond ook bekend als een groot Mariavereerder. Hij werd in 1947 heilig verklaard.

Lees verder >>>

 

Woensdag 29 april: Catharina van Siena

In 1347 werd in Siena de heilige Catharina Benicasa geboren als 25e kind het gezin van een lakenverver. Op 16-jarige leeftijd trad ze toe tot de derde orde van de dominicanen. Dat wil zeggen dat ze wel regel van de orde volgde, maar niet in een klooster woonde. Ze stond bekend om haar heilige levenswijze en was een leidsvrouwe voor veel gelovigen.  Catharina zette zich in voor de armen en wist paus Gregorius XI ertoe te bewegen van uit Avignon terug te keren naar Rome. Paus Urbanus VI liet haar naar Rome komen als raadgeefster. Daar overleed ze in 1380.

Lees verder  >>>

 

Donderdag 30 april: H. Pius V

Pius V leidde de Kerk van 1566 tot 1572. Hij was de paus die de besluiten van het Concilie van Trente doorvoerde en daarbij behoorlijk streng te werk ging. Zijn adviseur Petrus Canisius, wiens feestdag drie dagen eerder valt, wees hem er eens op dat barmhartigheid meer opleverde dan alleen gestrengheid. Door zijn optreden wist hij wel korte metten te maken met de baantjesjagerij en het nepotisme in de kerk. Als dominicaan had Pius V een bijzondere devotie voor de rozenkrans. Toen de Spaans-Italiaanse vloot op 7 oktober 1571 bij Lepanto een beroemde zeeslag won van de Turken, besloot hij als dank een feestdag voor de rozenkrans op die datum in te voeren.

Lees verder >>>

 

Vrijdag 1 mei: H. Jozef Arbeider | Begin van de Mariamaand

De tweede feestdag (naast 19 maart) die gewijd is aan Sint-Jozef, de voedstervader van Jezus. In 1956 besloot paus Pius XII om op de dag waarop socialisten en communisten de dag van de arbeid vieren, Sint-Jozef als de arbeider naar voren te schuiven. Hij is onder meer patroonheilige van husvaders en handarbeiders, vooral timmerlieden en meubelmakers.

Lees verder >>>

 

Mariamaand

Op 1 mei begint ook de meimaand, die van oudsher toegewijd is aan Maria.

Lees waarom Maria de meimaand is >>>

 

Zaterdag 2 mei: H. Athanasius

Athanasius was bisschop van Alexandrië in de 4e eeuw. Hij maakte het concilie van Nicea mee en verzette zich hevig tegen de dwaalleer van zijn stadgenoot Aríus, die de goddelijke natuur van Christus ontkende. Het ‘Arianisme’ bleef de Kerk nog lange tijd achtervolgen. In 328 werd Athanasius benoemd tot patriarch van Alexandrië, een ambt dat hij 40 jaar bekleedde. Vanwege zijn strijd tegen het Arianisme werd hij vijf keer verbannen, waaronder één keer naar Trier. Hij overleed in 373. Hij behoort tot de grote Griekse kerkvaders. Zijn relieken worden in Venetië bewaard.

Lees verder >>>

 

Illustratie: Beeld van de heilige Louis-Marie Griginion de Montfort in de Remigiuskerk van Schimmert, thuisbasis van de paters montfortanen in Nederland.