Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Weer Kerstposter voor katholieke scholen

Van 13 tot en met 17 december 2021 organiseert de Nederlandse Katholieke School Raad (NKSR) de Week van het Katholiek Onderwijs. In samenwerking met Adventsactie/Vastenactie is er ook dit jaar lesmateriaal ontwikkeld voor scholen om te gebruiken tijdens de Advent in aanloop naar Kerstmis. Daarnaast is er een kerstposter beschikbaar met bijhorende lesbrief.

Voor de kerstposter is dit jaar gebruik gemaakt van het schilderij ‘Aankondiging van het licht’ uit 1990 van de Limburgse kunstschilder en glazenier Hans Truijen (1928-2005). Bij de afbeelding is een aantal lessuggesties ontwikkeld. De kerstposter kan worden gedownload en zal ook worden toegestuurd aan alle katholieke scholen en schoolbesturen. Kijk voor de poster ook hier.

Basisonderwijs: ‘Ik zorg voor jou’
In samenwerking met Vastenactie is voor het basisonderwijs lesmateriaal voor de adventstijd ontwikkeld. Dit jaar is gekozen voor het thema: ‘Ik zorg voor jou’. In het kerstverhaal komen verschillende aspecten van zorg terug, zoals de herbergier die zorgt voor zijn gasten of Maria die zorgt voor haar kind.

Onderbouw
Voor de onderbouw is er een kleurig digitaal prentenboek met als titel 'Het zorgkantoor van Bram en Haas', waarin het onderwerp ‘Ik zorg voor jou’ op een speelse manier is verwerkt, met bijbehorende vragen en werkvormen.

Midden- en bovenbouw
In het lesmateriaal voor midden- en bovenbouw wordt elke week een andere kant van het thema belicht. Het digitale handboek staat vol met leuke werkvormen, vragen en liedjes en vanzelfsprekend het Bijbelverhaal. Ook is er een opzet voor een kerstviering voor de hele school.

Voortgezet onderwijs
Een lesbrief over de heilige Martinus die al eerder voor de NKSR ontwikkeld werd, is opnieuw geredigeerd. Het thema van deze lesbrief is solidariteit, een van de vijf kernbeginselen van het katholiek sociaal denken. In de lesbrief staan suggesties om de visie op solidariteit concreet te maken voor vmbo-, havo- en vwo-leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van het verhaal van Sint-Maarten. Hij is voor miljoenen mensen al eeuwenlang een inspirerend voorbeeld van concreet sociaal denken en handelen.

Download materialen van website NKSR