Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Werkbezoek dekenaat Maastricht: Van voedselbank tot Old Hickorystrijders

Van vrijwilligers van de voedselbank en een fietsenwerkplaats tot kerkbestuurders en Old-Hickorystrijders.  Tijdens de eerste dag van zijn werkbezoek aan het dekenaat Maastricht ontmoette bisschop Harrie Smeets vrijdag 13 september mensen met totaal verschillende achtergronden. “Christen zijn, is midden in het leven staan,” zo vatte hij het tijdens de eucharistieviering in de basiliek van Meerssen samen. 

Het werkbezoek aan het dekenaat Maastricht begon met een ontvangst door het dekenaal bestuur in de Agneskerk in Bunde. De bisschop werd bijgepraat over de toekomstplannen van deze en de andere parochies in het dekenaat. Aan de hand van een koersdocument werd hem uitgelegd welke samenwerkingsverbanden van parochies er gaan ontstaan en hoe het dekenaal bestuur deze wil ondersteunen. 

De middag was gereserveerd voor een bezoek aan twee diaconale projecten: de voedselbank en de fietsenwerkplaats van de werkgroep Ruggesteun van de parochie in Meerssen. Een groep van 21 enthousiaste vrijwilligers zet zich hier al enkele jaren in om mensen die het minder getroffen hebben te ondersteunen. Wekelijks worden er voedselpakketten uitgedeeld. Mensen kunnen tweedehandskleding of meubels komen uitzoeken en met Kerstmis worden er 160 kerstpakketten uitgedeeld. Ook werd stil gestaan bij het recent overlijden van de initiatiefneemster van het project Ruggesteun. Bisschop Smeets bedankte de vrijwilligers uitvoerig voor hun inzet en wees erop dat zij de werken van barmhartigheid uit het evangelie van Matteüs letterlijk in praktijk brengen. 

Hierna wandelde het gezelschap met de bisschop naar de kerk van Meerssen-West om daar kennis te maken met het fietsenproject. Al bijna vijf jaar lang worden in de kelder van de kerk oude fietsen opgeknapt en beschikbaar gesteld aan mensen die geen fiets kunnen kopen. Gemiddeld worden op deze manier zo’n honderd fietsen per jaar uitgedeeld. 

Voordat Mgr. Smeets in de basiliek van Meerssen de eucharistie vierde werd hij door Peter Regout van de bekende Maastrichtse ondernemersfamilie rondgeleid door de grafkapel die Petrus Regout hier in de 19eeeuw naast de basiliek liet bouwen. “Het is de op een na grootste particuliere grafkapel van Nederland. Alleen in Delft is een nog grotere te vinden,” zo vertelde Regout niet zonder enige trots. Tientallen leden van de familie zijn in deze kapel bijgezet. In de kapel stond de bisschop ook even stil bij een plaquette voor Robert Regout s.j. Deze in Maastricht geboren pater jezuïet werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgepakt en kwam in Dachau om het leven. Er loopt inmiddels een zaligverklaringsproces. Aansluitend vierde de bisschop met zo’n honderd parochianen van Meerssen de eucharistie in de Sacramentsbasiliek. Ook de burgemeester en een van de wethouders van Meerssen was hierbij aanwezig.

Het avondprogramma was gereserveerd voor het bijwonen van de feestelijkheden bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding van Maastricht. Bij het verzetsmonument langs de Groene Loper op het oude traject van de autoweg A2 sloot de bisschop aan bij het gezelschap dat hier verzameld was om de 75everjaardag van de bevrijding van de eerste Nederlandse stad te herdenken. Hier ontmoette hij ook diverse oud-strijders, onder wie een van de laatste nog levende leden van de OId Hickorydivisie, die op 13 september 1944 daadwerkelijk Maastricht bevrijdde. 

 

Lees ook

 

Fotoreportage