Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Werkbezoek bisschop aan dekenaat Weert in alle vroegte begonnen

Het werkbezoek van bisschop Harrie Smeets aan het dekenaat Weert is vanmorgen in alle vroegte begonnen. Met een eucharistieviering in de Moeselkapel waar pastoor Rosenhart zijn dank uitsprak dat de bisschop bereid was om al zo vroeg te komen. Ook noemde hij het heel bijzonder dat de bisschop langs alle dekenaten gaat om kennis te maken en heette hij hem bijzonder welkom in Weert. Na de H. Mis was er een gezamenlijk ontbijt met parochianen.

Vandaag (24 mei) is de bisschop te gast in de Weerter wijken Moesel en Keent en in Nederweert. Morgen en overmorgen (25 en 26 mei) worden de andere parochieclusters in het dekenaat bezocht. Tijdens zijn driedaagse bezoek wordt de bisschop bijgepraat over de voortgang van de samenwerking en clustervorming van parochies. Ook staan bezoeken aan diverse kapellen op de planning. Zondagmorgen is er om 10.00 uur een feestelijke mis met de Mariabroederschap in de dekenale Sint-Martinuskerk bij gelegenheid van de sluiting van de Mariamaand mei. 

Bisschop Smeets is volop bezig met zijn rondgang langs de dekenaten in het bisdom. In maart bezocht hij het dekenaat Kerkrade, eind april en begin mei stonden de dekenaten Venlo en Horst op de planning. En dit weekeinde is hij dus drie dagen in Weert en omgeving. De bisschop bezoekt de dekenaten om het bisdom goed te leren kennen. Uit de eerste bezoeken blijkt dat de parochies het bezoek van de bisschop zeer op prijs stellen. Overal heeft men zich ingespannen om een afwisselend programma samen te stellen. Daarbij gaat het – zoals de bisschop uitdrukkelijk gevraagd heeft – niet om grote plechtigheden, maar vooral om ontmoetingen met mensen die een eerlijk beeld kunnen geven van het kerkelijk leven in het betreffende dekenaat.

Eind juni bezoekt de bisschop het dekenaat Gulpen. Daarna is er een korte onderbreking vanwege de zomervakantie. Eind augustus gaat de rondgang van de bisschop door het bisdom weer verder met een bezoek aan het dekenaat Sittard. Daarna worden nog Maastricht, Thorn, Roermond, Venray, Susteren, Heerlen en tenslotte - begin december - Schinnen bezocht.