Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Nieuwe kerkelijke wetgeving rond aanpak misbruik

Paus Franciscus heeft nieuwe kerkelijke wetgeving voor de Rooms-Katholieke Kerk doorgevoerd voor de behandeling van klachten van seksueel misbruik en kinderpornografie. Het Motu Proprio ‘Vos estis lux mundi’ werd donderdag 9 mei gepubliceerd.

De Nederlandse bisschoppenconferentie zal in samenwerking met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) de nieuwe richtlijnen bestuderen en bekijken wat eventueel in de huidige regelingen dient te worden aangepast.

De bisschoppen veroordelen seksueel misbruik, waar dit ook gepleegd wordt. Echter vooral in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus uit te dragen, mag seksueel misbruik nooit ofte nimmer voorkomen. De Kerk moet er alles aan doen om een veilige plek te zijn voor minderjarigen die – op welke manier dan ook – aan haar zorgen worden toevertrouwd.

Bij klachten van seksueel misbruik van minderjarigen tegen nog levende personen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een bisschop of hogere overste wordt door deze onverwijld aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en worden tegen de betrokken aangeklaagde adequate maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Sinds 2015 kan grensoverschrijdend gedrag binnen de R.-K. Kerk worden gemeld bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.
•De apostolische brief Vos estis lux mundi is gepubliceerd op de website van het Vaticaan
•Op de website rkkerk.nl is voor de Nederlandse Kerkprovincie informatie uit de laatste jaren verzameld onder het kopje ‘dossier misbruik’. Daar is onder meer de digitale versie van het Eindrapport van de commissie Deetman te downloaden en het Eindverslag van de Stichting Beheer & Toezicht over haar werkzaamheden (2011-2018).
•De ‘Verklaring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie van 10 september 2018’ zet uiteen wat de R.-K. Kerk in Nederland met klachten van seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk heeft gedaan dan wel momenteel doet.