Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Willibrordzondag: Uit liefde voor God

 Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht aan de kerken in de 21e eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw is er in de verhoudingen tussen de christelijke kerken veel verbeterd. Maar we zijn er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de moeite waard is. Daarom vraagt de katholieke kerk komende zondag – 10 november – aandacht voor samenwerking met andere kerken tijdens Willibrordzondag.  

Op deze dag wordt er in de parochies gebeden voor de oecumene en wordt er gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Het werk van deze vereniging is belangrijk, want op veel plaatsen in de wereld hebben christenen te kampen met vervolging en geweld. Paus Franciscus stelt dit regelmatig aan de orde bij ontmoetingen en in toespraken. Bij een ontmoeting in 2016 met andere kerken zei hij: “Wanneer terroristen of wereldmachten christelijke minderheden of Christenen vervolgen (…) vragen zij niet: ben je luthers? orthodox? katholiek? hervormd? van de pinksterbeweging? Nee. Voor hen ben je Christen. Zij herkennen alleen een Christen.” 

In het door oorlog verscheurde Syrië was de Nederlandse pater Frans van der Lugt sj. voor velen een lichtend voorbeeld van geestelijk vrijheid en vriendschap over de grenzen van kerken en godsdiensten heen. Vanwege de liefde voor de ander bleef hij in Homs, langer dan menselijkerwijze verantwoord was. In het artikel “De weg zelf” schreef hij: “We vinden deze liefde het meeste in de houding van Christus ten opzichte van de mensen die hem wilden doden. Hij veroordeelt niet, hij koestert geen wrok en hij neemt geen wraak, maar met innerlijke vrijheid deelt hij met hen in de pijn die aanwezig is in de diepten van hun kwaad en dompelt hij hen onder in het licht van zijn genegenheid. Want alleen dit licht kan de duisternis van het kwaad in hun zielen verjagen.” 

Alle parochies worden opgeroepen om in het weekend van 9 en 10 november aandacht hieraan te besteden en het werk van de vereniging te steunen. 

Meer weten 

https://www.oecumene.nl