Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag voor de Oosterse Kerken over Antonius

De heilige Antonius Abt staat dit jaar centraal tijdens Zondag voor de Oosterse Kerken in het weekeinde van 1 en 2 mei. Het thema luidt: ‘Religieus leven in Oost en West – Antonius als bezieler’. 

Hoe zal het religieuze leven zich in de toekomst ontwikkelen? Wie geeft bezieling? Kan Antonius de Grote een bezieler zijn voor het religieus leven in Oost en West in de 21e eeuw? En hoe kan religieus leven een bezieling zijn voor de hele Kerk? Vragen als deze staan tijdens de Zondag voor de Oosterse Kerken centraal.

Op de poster, die elk jaar voor Zondag van de Oosterse Kerken wordt uitgegeven, staat deze keer een icoon van de Antonius de Grote. Deze is recentelijk door de Koptische icoonschilder Adel Nassief gemaakt. Het oosters christendom is sterk gevormd door het monastieke leven. Voor deze gemeenschappen is het leven van Antonius een bron van inspiratie.

Voor parochies die aandacht aan Zondag voor de Oosterse Kerken willen besteden zijn teksten, voorbedes en een preekschets beschikbaar. De teksten zijn te downloaden van de website van de katholieke vereniging voor Oecumene.

Meer weten over Zondag voor de Oosterste Kerken