Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Afscheid DKS: Aalmoezeniers roepen organisaties op om dóór te gaan

De aalmoezeniers van Sociale Werken van het bisdom Roermond hebben alle maatschappelijke organisaties waarbij zij betrokken waren, opgeroepen om dóór te gaan. Die oproep deden ze tijdens het slotsymposium van de Dienst Kerk en Samenleving (DKS), dat vrijdag in Roermond werd gehouden. De Dienst heeft haar werkzaamheden moeten beëindigen als gevolg van de bezuinigingen bij het bisdom.

Tijdens het symposium, waarbij zo’n 250 mensen aanwezig waren, klonk de pijn door dat het werk van de aalmoezeniers van Sociale Werken in Limburg na 118 jaar stopt. Tegelijkertijd werd dank uitgesproken voor het vele goede werk dat in die jaren gebeurd is. Hoofdaalmoezenier Wim van Meijgaarden sss vroeg zich hardop af: wie signaleert nu vragen rond armoede of schuldenproblematiek, maar gaf tegelijkertijd aan dat diaconie ook in de toekomst onlosmakelijk met de evangelische opdracht van de kerk verbonden blijft. Hij riep de parochies en andere geloofsgemeenschappen op om vooral aan het werk te gaan. 

Professor dr. Erik Borgman van de Universiteit van Tilburg ging vervolgens in op het sociale gezicht van de kerk in de samenleving. “Geloof is niet van de overheid. Het is van ons en het hoort niet achter de voordeur, want daar zijn we niet.” Hij deed vervolgens een oproep om de verlamming te doorbreken en verwees naar diverse uitspraken van paus Franciscus. 

In twee rondetafelgesprekken gaven diverse vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en fondsen aan dat zij de inspiratie van de Dienst Kerk en Samenleving zullen missen, maar wel door zullen gaan met hun werk. In hun dankwoord spraken de stafmedewerkers van de Dienst Kerk en Samenleving Mariëlle Beusmans en Hub Vossen uit hun werk altijd met plezier en toewijding te hebben gedaan. Zij riepen de verschillende maatschappelijke organisaties op om door te gaan met hun werk: “Geef elkaar kracht.”