Social Media

Benoemingen in het bisdom Roermond

Geplaatst op: 12-06-2024

De volgende personen hebben een nieuwe benoeming en/of eervol ontslag gekregen:

Bisdom

De zeereerwaarde heer pastoor Jos L’Ortye is met ingang van 1 juni tevens benoemd tot “Custos Reliquiarum” van het bisdom Roermond. Hij krijgt hiermee de zorg voor de relieken die in het bezit zijn of komen van het bisdom. L’Ortye blijft daarnaast pastoor van de parochiefederatie Roerkerken.

 

Dekenaat Maastricht

De weleerwaarde heer Jean-Léonard Ratokiniaina bacc. is met ingang van 25 mei – de datum van zijn priesterwijding – benoemd tot kapelaan van de parochies St.-Petrus' Banden, HH. Monulfus en Gondulfus, H. Michael, H. Antonius van Padua (Scharn), H. Walburgis, H. Joannes Bosco, H. Hart van Jezus (Koepelkerk), O.-L.-V. van Lourdes, H. Familie, H. Gulielmus, H. Antonius van Padua (Nazareth) en H. Johannes de Doper in Maastricht-Oost. Kapelaan Ratokiniaina was al als diaken aan deze parochies verbonden.

 

Dekenaat Schinnen

De hoogeerwaarde heer deken Jack Honings krijgt met ingang van 1 juli eervol ontslag als deken van het dekenaat Schinnen en als pastoor van de parochies H. Dionysius in Schinnen, H. Petrus Canisius in Puth, H. Lambertus in Oirsbeek en H. Jozef in Doenrade. Honings is vijf jaar pastoor-deken van Schinnen geweest. Eerder werd al bekend dat hij een nieuwe benoeming heeft gekregen als pastoor-deken van Weert.

De zeereerwaarde heer Marcus Kenis wordt met ingang van 1 juli benoemd tot administrator (waarnemend pastoor) van de parochies H. Dionysius in Schinnen, H. Petrus Canisius in Puth, H. Lambertus in Oirsbeek en H. Jozef in Doenrade. Hij behoudt daarnaast zijn overige taken als pastoor van Beek, Neerbeek, Spaubeek en Sweikhuizen. Kenis blijft deze functies combineren tot er een nieuwe pastoor-deken voor Schinnen kan worden benoemd.

 

Dekenaat Susteren

De zeereerwaarde heer Guido Kessels lic. heeft met ingang van 1 juni eervol ontslag gekregen als administrator van de parochies HH. Landricus & Edith Stein in Echt, H. Pius X in Echt, O.-L.-V. Moeder der Heilige Hoop in Maria-Hoop, O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen in Pey, H. Judocus in St. Joost en O.-L.-V Onbevlekt Ontvangen in Koningsbosch. Pastoor Kessels overweegt een leven als religieus.

In verband met het vertrek van pastoor Kessels is de hoogeerwaarde heer deken drs. Geert Lauvenberg is met ingang van 1 juni benoemd tot administrator van de bovengenoemde parochiefederatie van Echt, Pey, Koningsbosch en omgeving.

Deken Lauvenberg is tevens benoemd tot administrator van de H. Rafaëlparochie in Maasbracht en omgeving. Hier volgt hij pastoor Lambert Creemers op, die onlangs met emeritaat is gegaan. Lauvenberg behoudt daarnaast zijn overige functies.