Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bestuur

Bisschop: Mgr. Harrie Smeets

Het bestuur van het bisdom berust bij de bisschop. Sinds 8 december 2018 is Mgr. Harrie Smeets de bisschop van Roermond. Hij is de 24e bisschop van Roermond sinds de oprichting van het bisdom in 1559. Mgr. Smeets werd op 22 oktober 1960 in Heerlen geboren. Hij groeide op in Born. Na een studie Nederlands, begon hij in 1985 aan de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 1993 werd hij tot priester gewijd. Na diverse functies in Limburgse parochies werd Mgr. Smeets op 10 oktober 2018 benoemd tot bisschop. Op zaterdag 8 december 2018 is hij tot bisschop gewijd door mgr. Hans van den Hende (voorzitter Nederlandse Bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam), mgr. Frans Wiertz (emeritus-bisschop van Roermond) en mgr. Everard de Jong (hulpbisschop van Roermond). 

Uitgebreid profiel van bisschop Harrie Smeets

 

Hulpbisschop Mgr. Everard de Jong

Sinds 1999 is Mgr. dr. Everard de Jong hulpbisschop van Roermond en titulair-bisschop van Cariana. Binnen het bisdom Roermond is hij verantwoordelijk voor de Diocesane Pastorale Diensten. Binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie is mgr De Jong verantwoordelijk voor justitiepastoraat, studentenpastoraat en pastoraat in zorginstellingen.

Mgr. Everard de Jong werd op 4 juli 1958 geboren in Eindhoven. Na het doorlopen van de LTS (metaal) en de MTS (elektronica) volgde hij zijn priesterroeping. In 1976 begon hij aan zijn theologieopleiding aan het Grootseminarie Rolduc, de priesteropleiding van het bisdom Roermond. In 1983 werd hij tot priester gewijd. Na een pastoraal jaar als kapelaan in de parochie van de H. Gertrudis in Maasbracht, ging hij filosotie studeren in Rome en Washington DC in de Verenigde Staten. In 1989 promoveerde hij tot doctor in de filosofie op een proefschrift over Galileo Galilei. Na zijn terugkeer in Nederland werkte hij als docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc, kapelaan van de Sint-Servaasparochie in Maastricht, studentenpastor en verantwoordelijke voor jongeren- en roepingenpastoraat en evangelisatie in het bisdom Roermond. Op 12 december 1998 werd hij door paus Johannes Paulus II benoemd tot hulpbisschop van Roermond en titulair bisschop van Cariana. In die hoedanigheid is hij ook vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Mgr. De Jong werd op 6 februari 1999 in de Sint-Christoffelkathedraal tot bisschop gewijd. Sinds 4 april 1999 is hij ook lid van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond.  

Profiel hulpbisschop Everard de Jong

 

Ermeritus-bisschop Mgr. Frans Wiertz

Van 25 september 1993 tot 2 december 2017 was mgr. Frans Jozef Marie Wiertz bisschop van Roermond. Op die datum trad hij terug in verband met het bereiken van de 75-jarige leeftijd, het reguliere moment waarop bisschoppen met emeritaat gaan. Mgr. Frans Wiertz werd 2 december 1942 in Kerkrade geboren als oudste kind in een middenstandsgezin dat uiteindelijk negen kinderen zou tellen. Hij volgde zijn middelbare schoolopleiding het klein-seminarie Rolduc in Kerkrade, studeerde korte tijd geschiedenis in Nijmegen, om vervolgens de priesteropleiding te volgen aan het toenmalig grootseminarie in Roermond. Op 23 september 1967 werd hij in de Caroluskapel van het Grootseminarie in Roermond tot diaken gewijd, op 30 maart 1968 gevolgd door de priesterwijding in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Beide wijdingen werden gedaan door toenmalig bisschop Petrus Moors van Roermond. Als pasgewijd priester werd Wiertz benoemd tot kapelaan van de Petrus en Paulusparochie in Schaesberg. In 1977 werd hij benoemd tot bouwpastoor van de nieuwe parochie HH. Monulfus en Gondulfus in de Maastrichtse nieuwbouwwijk De Heeg. Daar bleef hij pastoor tot 1985, toen hij benoemd werd tot pastoor-deken van Hoensbroek, in 1991 gevolgd door de benoemd tot pastoor-deken van Heerlen. In dat jaar volgde ook zijn benoeming tot lid van het kathedraal kapittel, waarvan hij in 1992 proost (voorzitter) werd. Op 10 juli 1993 werd Mgr. Wiertz benoemd tot bisschop van Roermond als opvolger van de eerder dat jaar teruggetreden mgr. Jo Gijsen. Op 25 september 1993 vond in de kathedraal in Roermond de wijdingsplechtigheid plaats door Adrianus kardinaal Simonis (aartsbisschop van Utrecht), mgr. Alphons Castermans (hulpbisschop van Roermond) en mgr. Jan ter Schure (bisschop van Den Bosch). Met ingang van 2 december 2017 heeft Mgr. Wiertz van paus Franciscus eervol ontslag gekregen als bisschop van Roermond. De emeritus-bisschop woont sindsdien in Maastricht.