Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bisdomdag 2016

Op zaterdag 15 oktober 2016 vond in Abdij Rolduc in Kerkrade de Bisdomdag 2016 plaats. Dit was een ontmoetingsdag voor alle leden van kerkbesturen, pastorale teams en actieve parochievrijwilligers. Zo'n 450 mensen namen aan de dag deel.

Zij vierden samen liturgie, konden luisteren naar twee belangrijke toespraken van hoofdaalmoezenier Wim van Meijgaarden over barmhartigheid en van bisschop Frans Wiertz over de toekomst van de kerk. 's Middags was er ruimte voor discussie en ontmoeting tijdens een groot aantal workshops en een informatiemarkt. 

Hoogtepunten bisdomdag 2016