Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bisschop: ‘Geloven uit gewoonte is niet voldoende’

“De manier waarop we in Limburg gewoon zijn samen kerk te vormen, is niet ouderwets, maar het is niet voldoende.” Dat zei bisschop Harrie Smeets woensdagavond tijdens de eerste chrismamis, waarin hij als bisschop voorging. “Het woord van God vraagt erom om iedere keer opnieuw vervuld te worden. Ook in onze tijd.”

De bisschop sloot met zijn woorden aan op het evangelie, waarin staat dat Jezus “naar zijn gewoonte” op sabbat naar de synagoge ging. Volgens Mgr. Smeets gingen een halve eeuw geleden veel mensen in Limburg “uit gewoonte” naar de kerk en blijven ze nu “evenzeer uit gewoonte” weg. Tegelijkertijd is er volgens de bisschop de afgelopen 50 jaar in de parochies veel werk verzet en zijn er ook nieuwe vormen uitgeprobeerd om een levendige kerk te vormen. “En toch moeten we durven concluderen dat wat we uit gewoonte deden, niet meer genoeg lijkt om de toekomst in te gaan.” 

Wat volgens Mgr. Smeets vooral nodig is, is het geloof dat Gods Woord elke dag opnieuw in vervulling kan gaan. “Het Woord van Jezus maakt ook vandaag nieuw, gaat ook nu in vervulling.Jezus breekt niet met wat was; hij volgt de gewoonte, hij volgt wat hem is gegeven en wat goed is, maar tegelijkertijd maakt hij het nieuw.” 

De bisschop riep de aanwezige priesters en vertegenwoordigers van parochies op om zich niet te laten leiden door gedachten over vroeger toen alles beter was of een toekomst waarin het alleen maar minder wordt. “Voor ons ligt een tijd van leven, waarin we zelf de blijde boodschap omarmen, en in welke hoedanigheid in de kerk dan ook: als leek, religieus, diaken, priester of bisschop; in elke vorm van verbondenheid en gevoed door zijn Woord, genadig mogen zijn voor elkaar. In Christus naam.” 

Tijdens de chrismamis, die elk jaar in de Goede Week plaatsvindt, worden de heilige oliën gezegend die in parochies gebruikt worden voor doopsels, vormsels en bij de ziekenzalving. Ook vernieuwen de priesters tijdens de chrismamis hun wijdingsbelofte. Aan de mis nemen elk jaar tientallen priesters uit het hele bisdom deel. Ook waren er dit jaar weer honderden vertegenwoordigers van parochies aanwezig. 

De bisschop gebruikte in de mis de kelk van Mgr. Paredis, de eerste bisschop van het herstelde bisdom Roermond in de 19e eeuw. De kelk werd tijdens de mis plechtig aangeboden door de zusters van de Goddelijk Voorzienigheid uit Sittard, die hem meer dan 100 jaar geleden hadden gekregen en hem volgens de bisschop ‘goed hebben bewaard’. 

Lees volledige preek Mgr. Smeets

Lee ook: Zusters bieden bisschop kelk Mgr. Paredis aan

Bekijk fotoalbum chrismamis