Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Chrismamis in besloten kring

De chrismamis in de Goede Week vindt dit jaar in besloten kring plaats. Normaal gesproken worden alle priesters en kerkbesturen uit het hele bisdom hiervoor uitgenodigd. In verband met de coronacrisis zullen alleen de leden van de bisdomstaf, twee kanunniken en de dekens samen de chrismamis vieren.  

De chrismamis vindt elk jaar plaats aan de vooravond van Witte Donderdag. De priesters hernieuwen in deze viering de belofte van hun priesterwijding, tevens worden in de chrismamis de Heilige Oliën (chrisma) gewijd, die gebruikt worden voor het toedienen van de sacrameten, zoals doop, vormsel en de ziekenzalving.

Normaal gesproken is de chrismamis een heel feestelijke mis met soms wel meer dan honderd priesters en enkele honderden vertegenwoordigers van parochies. Na afloop is er elk jaar een ontvangst bij het bisdom. Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan dat dit jaar niet doorgaan en wordt de mis alleen in beperkte kring gevierd. De dekens zullen er na de chrismamis voor zorgen dat Heilige Oliën onder de parochies in hun eigen dekenaat worden verdeeld.

Update 24 maart 2020:
Door de strengere maatregelen van deze week zal de chrismamis in nog kleinere kring plaatsvinden: met aalleen de bisschop en de vicaris voor liturgie in de privékapel van het bisschopshuis.