Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zaterdag 11 t/m zondag 19 september

Corneliusoctaaf Heerlerheide

September is de maand van St.-Cornelius in de Heerlense wijk Heerlerheide. Door corona is het vorig jaar vrij stil geweest. Maar dit jaar wordt het weer gevierd tussen 11 en 19 september.  elke avond een plechtige hoogmis om 19.00 uur. Op de zondagen is de heilige Mis om 11.15 uur. Na elke H. Mis is er noveengebed met relikwieverering. Ook is er Corneliusbrood aanwezig.

  

Thema van de noveen: ST.-CORNELIUS, MAAK ONS VRIJ!

Vrij heeft vele betekenissen. Vrij wil nu vooral zeggen: maak ons weer open naar elkaar toe, maak ons weer toegankelijk  voor de medemens. Maar ook: maak ons vrij van eigen beperkingen die we met ons mee dragen. Geef ons de kracht om ons te bekeren en  om vergeving te vragen aan God. Hierdoor staan we open voor de genade van God die ons dan vult met moed en durf zoals bij de H. Cornelius.

Als Paus van Rome zette hij zich in voor de vrijheid van de christenen. Openhartig verkondigde hij de leer  van Jezus over God de Vader en de H. Geest. De kerk van God was in de verdrukking maar ze begon te bruisen in het hart van de gelovigen en van de kleine gemeenschap die gestadig groeide door de onderlinge liefde en de verbondenheid. Ook door het bloed van de martelaren werden de mensen gesterkt. Ze wisten dat de keizer hen het leven kon ont[1]nemen maar dat ze het eeuwig leven zouden ontvangen. Ze waren niet bang om te sterven want ze wisten we worden gedragen door een liefhebbende God die ons nu op de proef stelt. Door deze levenshouding was de overheid bang voor  die gemeenschap en vervolgde ze. Maar ze wisten dat ze het onderspit zouden delven want God stond aan de kan van  deze mensen die de liefde uitdroegen in hun leven. Zij waren vrij, zoals God het heeft bedoeld. Vrij om te gaan en te  staan waar God hen zendt want ze wisten: Hij laat ons nooit alleen. In onze tijd zijn velen bang voor de dood omdat ze het perspectief op het eeuwig leven verloren hebben. Daarom houden ze krampachtig vast aan eigendunk en eigen kunnen. Dat is een onvrije menselijke beperking.

“St. Cornelius, maak ons vrij!" "Geef ons de kracht om in te staan voor ons geloof, ook in deze tijd waarin uw kerk wordt  beperkt in haar bewegingsvrijheid en ook beperkt in het getuigen van het ware geloof in Jezus Christus, niet meelopend  in de mainstream van deze tijd. Geeft ons de levensvreugde die ons vrij maakt. Die ons help ons zelf te ontdekken en  ons hart te openen voor de medemensen.”