Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Documenten

Download belangrijke documenten van het bisdom Roermond

 

Corona

Download nieuwe coronaregels d.d. 10 juli 2020

Dowload nieuwe versie protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter d.d. 10 juli 2020

 

Eerder verschenen

 

Algemeen

 

Financieel Economische Zaken

Bij de jaarstukken te voegen bijlagen:

  • Jaaropgave van de bank(en) met saldi bankrekening(en) per ultimo boekjaar.
  • Jaaropgave van de effectenportefeuille(s) per ultimo boekjaar.
  • Specificatie van de uitgaven met betrekking tot verhuurd onroerend goed (i.v.m. bepalen berekeningsgrondslag definitieve nota's bisdom (percentennota en solidariteitsbijdrage)