Social Media

Documenten

Geplaatst op: 30-11--0001

Download belangrijke documenten van het bisdom Roermond

 

Corona

 

Algemeen

 

Financieel Economische Zaken

 

Bij de jaarstukken te voegen bijlagen:

  • Jaaropgave van de bank(en) met saldi bankrekening(en) per ultimo boekjaar.
  • Jaaropgave van de effectenportefeuille(s) per ultimo boekjaar.
  • Specificatie van de uitgaven met betrekking tot verhuurd onroerend goed (i.v.m. bepalen berekeningsgrondslag definitieve nota's bisdom (percentennota en solidariteitsbijdrage)

 

Jaarverslag