Kerk en corona

 

Sinds het voorjaar van 2020 wordt ook Nederland getroffen door het coronavirus/covid-19. Deze pandemie heeft geleid tot tal van maatregelen in de hele samenleving. Dit heeft ook gevolgen voor het kerkelijk leven. De Nederlandse bisschoppen hebben diverse maatrgelen genomen en protocollen samengesteld.

 

Algemeen

 

Laatste wijzigingen 

 

Coronaregels d.d. 9 oktober 2020

 

Coronaregels d.d. 10 juli 2020

Nieuwe versie protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter d.d. 10 juli 2020

 

Eerder verschenen