Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 3 januari 2021 - Openbaring des Heren

1e lezing: Jes.60,1-6  
2e lezing: Ef.3,2-3a.5-6 
Evangelie Mt.2,1-12

 

Een nieuw begin

De datum 6 januari staat in het collectieve geheugen bekend als het feest van Driekoningen. Maar omdat die datum in Nederland geen officiële feestdag is, wordt het feest in de liturgie op zondag gevierd. Dit jaar op zondag 3 januari. Officieel heet het feest ook niet ‘Driekoningen’, maar ‘Openbaring des Heren’, omdat we op die dag gedenken dat God zich openbaart/kenbaar maakt aan alle volken van de hele wereld. De drie koningen symboliseren de drie destijds bekende werelddelen.Het Kind in de kribbe is een nieuw begin, een wonder. Een glimlach Gods naar onze aarde en naar ieder van ons persoonlijk. Maar het Kind wordt geboren in een oude wereld. De mens lijdt nog steeds onder de gevolgen van de erfzonde. We leven in een gebroken wereld en ook wij zijn niet onschuldig als een kind.

Het feest van vandaag en het verhaal van de koningen en Herodes openen ons de ogen en wijzen op de valkuilen waar ook wij, ondanks beste bedoelingen, gemakkelijk intrappen. Onze kinderen worden vaak als prinsen en prinsessen behandeld en op zich is het lovenswaardig goed te zijn voor kinderen. Dat kan niet anders. Problematisch wordt het als wij kinderen in ons kamp willen trekken: dat zij moeten worden zoals wij. Voor je het weet doen kinderen virtueel mee aan schietpartijen en oorlogsvoering. Zo maken zij dan, weliswaar louter op het scherm, de levens van anderen tot een hel. 

Het verhaal van de Driekoningen laat deze spanning tussen volwassene en kind goed zien. Er zijn twee werelden: die van Herodes met macht, de onbreekbare, de omkoper, de wellusteling. En die van het Kind: puur, zwak, kwetsbaar, nieuw. In dat Kind liggen nieuwe kansen, ligt een nieuwe kijk op het leven. God heeft zijn keuze gemaakt: Hij kiest voor een nieuw begin. Hij kiest voor het licht. Vandaag worden we uitgenodigd om met de koningen te knielen voor het Kind in wie God mens is geworden.

 

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Muurwschildering van de Driekoningen van Matthias Goebbels in de abdijkerk van Rolduc (circa 1900)