Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Limburgse bisschoppen herdenken in oorlog omgekomen priesters en religieuzen

Bisschop Harrie Smeets en hulpbisschop Everard de Jong herdenken op vrijdag 28 februari de zestien Limburgse priesters en acht religieuzen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen als gevolg van hun rol in het verzet. Dit gebeurt met een korte vesperviering in de Caroluskapel en aansluitend een requiemviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Het is die dag ook exact 75 jaar geleden dat de toren van de kathedraal werd opgeblazen.

Sinds september vorig jaar wordt overal in Limburg stilgestaan bij het feit dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Op zondag 1 maart is het precies 75 jaar geleden dat Roermond werd bevrijd. Enkele dagen later waren ook de laatste dorpen in Noord- en Midden-Limburg – en daarmee heel Limburg – eindelijk vrij.

Veel slachtoffers
Aan de vooravond van de festiviteiten rond de bevrijding van Roermond, staan de Limburgse bisschoppen stil bij het grote aantal priesters en religieuzen uit het bisdom Roermond, dat een belangrijke rol in het verzet heeft gespeeld. Dat aantal is groter dan in de andere Nederlandse bisdommen, omdat het verzet in Limburg deels vanuit de kerk werd georganiseerd onder leiding van Leo Moonen, secretaris van toenmalig bisschop Guillaume Lemmens.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er in Limburg 78 priesters gearresteerd, van wie er velen naar concentratiekampen zijn gevoerd. In totaal lieten zestien priesters van het bisdom Roermond het leven en stierven er acht Limburgse paters en broeders als gevolg van het oorlogsgeweld.  Naast de omgekomen priesters zijn er ook relatief veel vrouwelijke religieuzen (vooral katholiek geworden joden) en nauw met de Kerk verbonden leken, die tijdens de oorlog zijn vermoord. Onder hen onder anderen de inmiddels heilig verklaarde karmelietes Edith Stein en haar zus Rosa Stein, die enkele jaren in Echt woonden.

Gelegenheidskoor
In de requiemdienst (mis voor de overledenen) op 28 februari worden de overleden priesters en religieuzen, maar ook alle andere slachtoffers van het oorlogsgeweld herdacht. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De muziek in de viering wordt verzorgd door een gelegenheidskoor, waarvoor geïnteresseerde zangers zich kunnen aanmelden. ’s Middags wordt gerepeteerd. Aanmelden voor het koor

De viering begint om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond. Aanmelden voor deelname hieraan is niet nodig.

 

Omgekomen priesters en religieuzen

 

Priesters van het bisdom Roermond

J. L. A. van Oppen, pastoor-deken van Venlo
Op 16 februari 1943 overleden in Vught

J. L. Moonen, secretaris van het bisdom Roermond
Overleden op Paasmaandag 2 april 1945 in Bergen-Belsen

H. J. Vullinghs, pastoor te Grubbenvorst
Overleden 9 april 1945 in Bergen-Belsen

P. P. Windhausen, pastoor te Steyl
Overleden op 28 maart 1945 in Buchenwald

J.J. Hendrix, rector te Beek-Maasbracht
Overleden op 9 februari 1945 in Buchenwald

G.H.H. Hermkens, kapelaan te Monfort
Overleden op 18 februari 1945 in Buchenwald

V.L.S. Ramakers, kapelaan te Heerlerheide
Overleden op 9 maart 1945 in Bergen-Belsen

A.J.A. Sars, kapelaan te Roermond
Op 23 april 1945 overleden in Passau

J.W. Berix, kapelaan te Heerlen
Overleden op 13 maart 1945 in Bergen-Belsen

E.A.G. van den Boorn, rector te Posterholt
Geëxecuteerd op 5 november 1944 in Effelt (D)

E.A.F. Goossens, kapelaan te Echt
Overleden in maart 1945 in Begen-Belsen

J.J. Naus, kapelaan te Venlo
Overleden op 15 april 1945 in Bergen-Belsen

L.M.H. Penders, kapelaan te Gulpen
Overleden op 24 april 1945 in Bergen-Belsen

H.J.L. Lochtman, kapelaan te Limmel
Overleden op 27 februari 1945 in Bergen-Belsen

P.H.H. Houben, kapelaan te Epen
Overleden op 19 mei 1945 in Ludwigslust

L.H. Verdonschot, kapelaan te Koningsbosch
Overleden op 2 maart 1945 in Bergen-Belsen

 

Religieuzen

F. Helwegen, missionaris voor Rusland, geboren in Roermond
Overleden op 13 februari 1945 in Buchenwald

Pater Beatus van Beckhoven o.f.m., assistent aan het rectoraat Sint Franciscus te Heerlen
Overleden in maart 1945 in Bergen-Belsen

Pater H. Zwaans s.j., directeur St.-Canisiuscongregatie te Maastricht
Overleden op 27 juli 1942 in Dachau

Pater G. van den Heuvel c.ss.r, kapelaan van de Kapel In 't Zand te Roermond
Overleden op 6 maart 1945 in Keulen

Pater B. Baars c.ss.r, redemptorist in het klooster te Wittem
Overleden op 27 april 1945 in Bergen-Belsen

Pater Christofoor Meulendijks ss.cc, assistent in de St.-Martinusparochie in Venlo
Overleden op onbekende datum in Bergen-Belsen

Pater P. Peters s.v.d., assistent van de St.-Rochusparochie te Steyl
Overleden op 6 april 1945 in Buchenwald

Broeder Valentinus Merkx, overste van het klooster Saint Louis te Weert
Overleden op onbekende datum in Bergen-Belsen