Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Hulpbisschop Everard de Jong

Jeugd en opleiding

Everard de Jong wordt op 4 juli 1958 geboren in Eindhoven als oudste van zes kinderen. Hij volgt van 1970 tot 1973 de LTS (metaal) en van 1973 tot 1976 de MTS (elektronica). Hij heeft de ambitie om ingenieur te worden, maar voelt zich inmiddels geroepen tot het priesterschap. In 1976 gaat hij naar het Grootseminarie Rolduc, de priesteropleiding van het bisdom Roermond. Na zijn priesterwijding in 1983 volgt een pastoraal jaar als kapelaan in de parochie van de H. Gertrudis te Maasbracht. In 1984 stuurt bisschop Gijsen hem naar Rome om aan de Pauselijke Universiteit van St. Thomas van Aquino filosofie te studeren. Daar haalt hij in 1986 het licentiaat. Aansluitend vertrekt hij naar de Catholic University in Washington DC, waar hij in 1989 promoveert tot doctor in de filosofie op het proefschrift Galileo Galilei's Logical treatises and Giacomo Zabarella's Opera logica. A Comparison.

Wijdingen

Diakenwijding
Op 18 september 1982 door de toenmalige bisschop van Roermond mgr. J. Gijsen in de abdijkerk van Rolduc te Kerkrade.
Priesterwijding
Op 28 mei 1983 door de toenmalige bisschop van Roermond mgr. J. Gijsen in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.
Bisschopswijding
Op 6 februari 1999 door bisschop F. Wiertz van Roermond, oud-hulpbisschop F. Castermans en Adrianus kardinaal Simonis, de aartsbisschop van Utrecht, in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.

Kerkelijke loopbaan

Na zijn terugkeer in Nederland wordt dr. De Jong docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc. In 1994 benoemt bisschop Wiertz hem tot kapelaan in de St.-Servaasbasiliek te Maastricht. In 1995 wordt hij aangesteld als studentenpastor in Maastricht. Daarnaast krijgt hij een benoeming tot diocesaan verantwoordelijke voor het jongeren- en roepingenpastoraat en de evangelisatie. Op 11 december 1998 wordt De Jong vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Een dag later benoemt paus Johannes Paulus II hem tot hulpbisschop van Roermond en tot titulair bisschop van Cariana. Op 4 april 1999 neemt Mgr. Wiertz hem op als kanunnik in het kathedraal kapittel van Roermond.