Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Missiebureau Roermond start inzamelingsactie voor Beiroet

Het Missiebureau van het bisdom Roermond is een inzamelingsactie gestart voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Het geld gaat naar een lokaal opvangcentrum, waarmee het Missiebureau al jaren goede contacten onderhoudt. 

“Meteen na de explosie hebben we contact met hen gezocht,” zegt directeur Elianne van den Heuvel van het Missiebureau. “Aangezien zij in een wijk dicht bij de haven gevestigd zijn, waren onze zorgen groot. Gebleken is dat niemand van onze partnerorganisatie ernstig gewond is geraakt, maar de impact van de explosie is enorm.”

Het geld dat het Missiebureau inzamelt wordt door de lokale partner gebruikt voor het verlenen van directe hulp in hun naaste omgeving. Het gaat dan om het verstrekken van voedselpakketten, water en kleding. Daarnaast wordt geholpen met het ruimen van puin en de wederopbouw van huizen.

“Deze ramp is dramatisch voor Beiroet,” zegt Van den Heuvel. “Naast een ongekende inflatie, waardoor vele Libanezen al nauwelijks voldoende middelen hadden om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, kwam ook de gezondheidszorg onder enorme druk te staan. Door corona werden ziekenhuizen en verplegend personeel al overvraagd. De toestroom van de duizenden gewonden heeft de gezondheidszorg in een alarmfase gebracht. Door de verwoesting van gehele woonwijken zijn duizenden mensen dakloos geworden of hun werk kwijtgeraakt.”

Doneren
Wie mee wil doen aan deze actie kan een gift overmaken via rekeningnummer NL27 INGB 0001 0450 00 t.n.v. 'Missiebureau Roermond o.v.v. ‘Beiroet’. Online doneren kan ook via de website van het Missiebureau