Katholiek Leven TV

Katholiek Leven is het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Bekijk hieronder de video's over mensen en activiteitein in het bisdom Roermond. 

 

Gaat tot Jozef

“Hij is trouw aanwezig en leert ons om juist in de trouwe dienstbaarheid onze plek te vinden, onze vrede en onze vreugde. Dat is iets heel belangrijks wat Sint Jozef ons natuurlijk altijd al heeft kunnen leren, maar zeker ook vandaag de dag.” Op 19 maart viert de Kerk het feest van Sint Jozef. Vanuit de kapel van Sint Jozef in Smakt vertelt deken Ed Smeets over de betekenis van de heilige Jozef. Hij doet dat samen met Leo van Dijck van de Stichting Sint Jozefkapel en bezoekers van de kapel. “Als er iets is met de kinderen of de kleinkinderen, of vrienden dan steek ik hier een kaarsje aan”, vertelt een van hen. “Thuis hebben we altijd een noveenkaars klaarstaan voor als er iets is met iemand waar we van houden.”

 

Vegetarische monniken met varkens

“Het is een beetje een paradox,” vertelt broeder Malachias. Want hoewel de monniken zelf al eeuwenlang vegetariër zijn, houden ze wel varkens voor de slacht. Broeder Malachias is abt van Abdij Lilbosch, een cisterciënzer abdij van de trappisten in het Limburgse Echt. “In de middeleeuwen was het vlees voor de rijken. Vlees eten was de weg van de rijken, terwijl monniken de weg van de armen wilden gaan. De monniken wilden dus niet dat rijke-mensen-voedsel eten, maar juist het eten van de armen delen. Dat betekende: geen vlees.” Dat de monniken wel varkens houden, daar zitten ook zwarte kanten aan, zegt de abt. “Je hebt toch een bedrijfstak die rendeert bij de gratie van het slachten van dieren. De eeuwen door is de Kerk overigens nooit tegen slachten geweest. Wel tegen wild slachten, of dom en uitbuitend slachten. Maar dat het één aan het ander leven geeft, is ook een grondwet in de schepping.”

 

Bisschop Schraven was een held en een echte heilige

De jaarlijkse Mgr. Schravenherdenking kon onlangs vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar de Stichting Mgr. Schraven blijft zich inspannen om het bijzondere verhaal van zijn leven verder te vertellen. Katholiek Leven TV maakte er een video over.

In deze video vertelt Vincent Hermans het verhaal van zijn verre familielid Mgr. Schraven, die op 9 oktober 1937 in China werd vermoord. “Voor mij is Mgr. Schraven een groot man. Niet alleen een held, maar echt een heilige,” zegt Hermans over de missiebisschop die als martelaar stierf, toen hij en zijn staf weigerden om Chinese vrouwen ter beschikking te stellen aan het Japanse leger.

Hermans vertelt het verhaal dat samen met Harry Schraven, voorzitter van de Mgr. Schraven Stichting. “Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn vrienden,” vertelt deze in de gedachteniskapel voor bisschop Schraven en gezellen, die in de parochiekerk van Broekhuizenvorst is ingericht.

Het proces voor de zaligverklaring van Mgr. Schraven werd in 2013 geopend en een klein jaar later afgesloten. De documenten voor het zaligverklaringsproces zijn door het bisdom Roermond bezorgd bij de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen in Rome. Voor een zalig- of heiligverklaring is een wonder nodig. Maar in deze video vertellen beiden dat het wonder eigenlijk al is geschied. “Toen ze alle missionarissen hadden vermoord, lag heel de residentie open. Maar er is geen vrouw aangeraakt.”

Vincent Hermans deed als secretaris van de stichting intensief onderzoek naar de gebeurtenissen rond de marteldood van de bisschop en zijn staf. “Al dat zoekwerk, de archieven, contacten, reizen en lezingen; ik kijk terug op een wonderlijk avontuur.”

 

Clara Fey verrichtte een wonder

In zijn apostolische exhortatie ‘Gaudete et excultate’ gaat paus Franciscus in op de roeping van elke gelovige om te proberen als een heilige te leven. Naar aanleiding hiervan publiceert Katholiek Leven TV een serie video’s over heiligheid in het dagelijks leven. In een nieuwe aflevering staat zuster Clara Fey uit Simpelveld centraal. In 2018 werd zij zalig verklaard. Op vrijdag 8 mei wordt voor de tweede keer haar feestdag gevierd. Zuster Maria-Anne Voermans blikt alvast vooruit.

 

Voor de bisschopswijding

“Zie ik ernaar uit? Dat kan ik niet zeggen. ‘Ik verheug me erop bisschop te worden…’ Nee. Maar iets anders is: ik ga het wel van harte doen.” Op zaterdag 8 december wordt Mgr. Smeets door handoplegging en gebed in de kathedraal van Roermond tot bisschop gewijd. In deze video vertelt hij dat het maatschappelijke leven en het kerkelijke leven in het bisdom Roermond altijd nauw verweven zijn geweest. Mgr. Smeets merkt dan ook dat er deze dagen rond de bisschopswijding enorm wordt meegeleefd. Lees verder 

 

Pater Karelkapel: Iedereen welkom in Coronatijd

In Munstergeleen staan het geboortehuis en de kapel van Pater Karel Houben. In coronatijd komen er zo’n 200 a 250 mensen per dag om een kaarsje aan te steken en te bidden. “Er zijn ook mensen die ik in deze periode juist mis,” vertelt Marion van Hooijdonk, vrijwilliger van de kapel voor de camera van Katholiek Leven. “Dat zijn de oudere, kwetsbare mensen die niet naar buiten durven en die mij vragen om een kaars aan te steken. Dat is fijn om te mogen doen. En ik kan ook hun intentie in het boek schrijven.” Er branden meer kaarsjes dan normaal, zegt pater passionist Martin de Korte. Veel mensen missen het contact met hun ouders, vertellen ze hem. En oudere mensen missen het dat ze hun kleinkinderen niet kunnen knuffelen en aanraken. Hij vertelt: “Het is ook lastig natuurlijk als je afscheid moet nemen van iemand die overlijdt en je er niet bij kunt zijn.” Een jongere steekt een kaarsje op. “Voor mijn oma. En ik neem een noveenkaars mee om die thuis te branden bij een foto van haar. Het is niet te bevatten dat ze er niet meer is. Dat is echt verschrikkelijk en nu vooral in deze tijd. De manier waarop we de crematie hebben moeten doen, was gewoon niet hoe zij verdiende.”

 

Terugblik Mgr. De Jong op jongerensynode

In oktober 2018 vond in Rome een bisschoppensynode plaats over jongeren en hun geloof. Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie nam hulpbisschop Everard de Jong van Roermond hieraan deel. Aan het einde van de synode blikt hij voor de camera van Katholiek Leven TV terug. Hoe bijzonder is zo’n ontmoeting met de Wereldkerk? Wat waren onderwerpen die de jeugd vooral ter sprake bracht? En welk moment was het meest indrukwekkend?

 

Podcast Mgr. De Jong over jongerensynode

“Een van de synodevaders zei dat hij nog nooit zo’n leuke synode had meegemaakt.” Mgr. De Jong nam in oktober deel aan de bisschoppensynode in Rome over jongeren. Drie weken lang praatten bisschoppen, jongeren en nog vele anderen over het onderwerp: jongeren, geloof en onderscheiding van roeping. Ook Mgr. De Jong komt positief terug. Waarom was het zo’n leuke synode? De hulpbisschop van Roermond vertelt het in deze podcast.

 

Heiligdomsvaart 2018

Zondag 27 mei 2018 trok de eerste ommegang van de Heiligdomsvaart door Maastricht. Een van de hoogtepunten van deze zevenjaarlijkse bedevaart van dit jaar. De dag begon met een ponfiticiale eucharistieviering in de Sint-Servaasbasiliek. Een verslag.

 

Heiligdomsvaart Maastricht: een unieke bedevaart 

Deze maand vindt in Maastricht de Heiligdomsvaart plaats: een unieke bedevaart, die eens in de zeven jaar wordt gehouden. Katholiek Leven TV blikt vooruit met enkele betrokkenen. 

 

Afscheidsinterview met bisschop Wiertz

In het kader van zijn afscheid als bisschop van Roermond sprak ook Katholiek Leven TV met Mgr. Frans Wiertz. 

 

Wij bidden met onze kinderen 

Allesandro en Franca Casotto komen uit Padua in Italië. Als familie hebben ze een missie. Ze draaien mee met de parochie in Roermond-Noordoost. “Wij doen niks bijzonders of speciaals,” vertelt Allessandro daarover, “maar proberen gewoon in ons leven te laten zien dat het mogelijk is ook in deze maatschappij om als christenen te leven.” In deze video vertellen zij hoe ze met de kinderen bidden, zingen en uit de Bijbel lezen. Dat begint met hun eigen gebed, vertelt Franca: “Het is belangrijk dat ze zien dat het voor onszelf belangrijk is om te bidden.”

 

Kinderkerk: hoe doe je dat?

“Het is een hele positieve groei hier in de parochie. Die de parochie goed doet.” Diaken Guido van Dierendonck bouwt in Venlo-Zuid aan het kinderwerk in de parochie. “Kinderen moeten geraakt worden, moeten zich welkom weten bij ons in de kerk.” Hij geeft drie tips in deze video, waarin de kinderen en ouders vertellen over de kinderkerk.

 

Videoverslag Fátimaviering met alle bisschoppen in Maastricht

Bij gelegenheid van de 100e verjaardag van de verschijningen van Maria vond zaterdag 13 mei in de O.-L.-Vrouwebasiliek in Maastricht een viering plaats met alle Nederlandse bisschoppen.

 

Bid mee met de bisschoppen: Toewijding aan Maria

 

Bid mee! Op zaterdag 13 mei 2017 hebben de Nederlandse bisschoppen hun bisdommen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Ze deden dit in een vesperviering in de Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek in Maastricht. Deze video bevat de beelden van de toewijding en de tekst van het gebed. De bisschoppen hebben hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen toegewijd aan Maria in het gelovige besef dat Maria ons brengt bij Christus. Aanleiding voor de toewijding van de bisdommen aan Maria is het 100-jarig jubileum van de verschijningen van Maria in Fatima.
Lees meer over deze toewijding >>>

 

Bisschop Wiertz op werbezoek bij 't Pieterke

“Mensen zijn niet volmaakt en niet hetzelfde. Maar ze kunnen elkaar wel begrijpen, omdat ze alle mogelijke dingen gelijk op hebben.” Dit zei Mgr. Wiertz bij zijn bezoek aan ’t Pieterke in Eijsden op 26 april 2017. In dit huis wonen tien mensen met een verstandelijke beperking. 

Mgr. Wiertz: “Als alle mensen zich realiseren dat ze niet volmaakt zijn en ook beperkingen hebben, ontstaat een brede algemene basis om niet neer te zien op mensen die heel langdurig en hun hele leven lang bepaalde dingen niet kunnen, maar om die gewoon te omarmen als gelijke.” Het bijzondere van ‘t Pieterke is dat buurtbewoners en mensen uit de omgeving zich verenigd hebben in de ‘Vrienden van Pieterke’ en de bewoners op allerlei manieren ondersteunen.

 

'De kinderen willen weten wie Jezus is'

“De kinderen willen weten wie Jezus is.” Dit zegt Marieke Cloodt uit Voerendaal in de nieuwe video van katholiekleven.nl. Marieke is catechete op de Martinusschool in Heerlen en op de openbare basisschool Harlekijn in Landgraaf. Met dit filmpje opent zij een korte reeks video’s die antwoord geeft op de vraag: hoe draag je je geloof over aan kinderen? Voor Marieke zijn dat de kinderen op de basisschool: “Wat ik heel belangrijk vind, is dat ze Jezus gaan zien als Iemand die er altijd voor hen is.” Ze legt uit met welk materiaal ze werkt. En we zien hoe ze samen met de kinderen een liedje zingt over Jezus en daarover in gesprek gaat.

De opnames zijn gemaakt op de openbare basisschool Harlekijn. Directrice Gerty Schiefer vertelt: “Dit is een openbare school. Onze eerste taak is goed onderwijs te verzorgen.” Maar de school kijkt ook of er aanbod moet zijn op catechesegebied. “Daar hebben we onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dat er best een grote vraag is naar katholieke lessen op deze school.” Bekijk ook de drie persoonlijke en praktische tips van Marieke Cloodt in dit filmpje! 

 

Bisdomdag 2016

Videoverslag Bisdomdag 2016

“Wij mogen onze parochies omvormen tot nieuwe oases van bezinning. Oases van gebed. Oases ook van barmhartigheid en gemeenschapszin.” Dit zei Mgr. Wiertz van Roermond tijdens de bisdomdag op zaterdag 15 oktober in Abdij Rolduc. Het bisdom hield deze dag in het jaar van de barmhartigheid. Katholiekleven.nl was erbij en maakte deze film. 

 

Ik geloof

Marion Kockelkoren (gepubliceerd op 11 mei 2016)

Marion Kockelkoren is parochiecatechiste in Landgraaf. “In de lessen spreken wij over God, vertel ik het evangelie, bidden we samen, want dat is heel belangrijk, we zingen, dansen en knutselen over Onze Lieve Heer. En zo komen de zaadjes van het geloof in de harten.” Ze ontmoet veel kinderen langdurig, want de catechese wordt gegeven van groep vier tot en met groep acht. “Ik heb ervaren dat ik een zaaier mag zijn, maar dat er ook in mij gezaaid is door God die daar mijn vader en moeder voor heeft gebruikt, mijn opa en oma en de mensen die ik in mijn leven tegenkwam. Het geloof maakt me ongelooflijk optimistisch, omdat ik zie dat Onze Lieve Heer niet wacht, maar in zijn kerk de kinderen tegemoet gaat. Dat ik dat in zijn naam mag doen, geeft een diep geluk en vrede.”

 

Theo Bovens (gepubliceerd op 23 april 2016)

Katholiekleven.nl filmde op de Inspiratiedag van Kansfonds (16 april). In dit filmpje vertelt voorzitter van Kansfonds Theo Bovens over zijn diaconale inspiratie: “In de encycliek ‘Laudato Si’ van de paus wordt heel mooi beschreven dat de grote problemen op de wereld enorm verband houden met datgene wat je in praktische zin dagelijks met je medemens meemaakt.” “Steeds meer kom ik erachter en steeds meer voel ik mij ertoe geroepen om het geloof in de praktijk te brengen, op dit moment op de aarde, met de problemen die er op dit moment zijn.” De inspiratiedag vond plaats op zaterdag 16 april 2016 in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. www.kansfonds.nl

 

De werken van

‘De Werken Van’ is de fotorubriek van katholiekleven.nl. Fotograaf Ramon Mangold maakt reportages over mensen die hun geloof actief vormgeven door naastenliefde en werken van barmhartigheid. De rubriek De Werken Van startte in het Heilig Jaar van Barmhartigheid (2015-2016), dat hernieuwd aandacht vroeg voor de werken van barmhartigheid. Er is ook een reportage te zien over het consuminderhuis in het bisdom Roermond.

Bekijk de fotoreportages van 'De Werken Van'

 

De boodschap 

Kapelaan Roderick van Attekum over Kerstmis
“Voor miljoenen mensen wereldwijd is Kerstmis het feest der feesten,” vertelt kapelaan Roderick van Attekum in De Boodschap. “Het feest met de familie, van gezelligheid, van het samen aan tafel gaan. Het feest ook waarbij we elkaar verrijken met mooie geschenken, die we in de kerstboom hangen, of daaronder leggen. Met Kerstmis reikt God zelf ons een prachtig mooi cadeau aan. Het mooiste geschenk dat we ons eigenlijk kunnen wensen: Jezus, zijn Zoon. Hij is het grootste geschenk dat we mogen ontmoeten. Hij laat ons zien dat God met ons is. Dat Hij in deze wereld wil zijn om met ons door het leven te stappen.”

 

Kapelaan Roderick van Attekum bespreekt het evangelie van de vierde zondag van de Advent, 18 december 2016
Hij geeft het voorbeeld van Jozef: “Hij had zich de relatie met Maria zo anders voorgesteld. Maar nu ontdekt hij dat Maria zwanger is.” Jozef wordt uitgedaagd om flexibel te zijn en net als Maria mee te werken aan Gods plan. Wat zijn jouw plannen voor Kerstmis?
De Schriftlezingen van zondag 18 december:Vierde zondag van de advent (Jaar A): Jesaja 7,10-14; Romeinen 7,1-7; Matteus 1,18-24

 

Kapelaan Roderick van Attekum over de schriftlezingen van zondag 30 oktober 2016
Eenendertigste zondag door het jaar (Jaar C): Wijsheid 11,23-12,2; 2 Tessalonicenzen 1,11-2,2; Lucas 19,1-10.

 

Kapelaan Roderick van Attekum over de Schriftlezingen van zondag 25 september 2016
Zesentwintigste zondag door het jaar (Jaar C): Amos 6,1a+4-7; 1 Timoteus 6,11-16; Lucas 16,19-31

 

Kapelaan Roderick van Attekum over de Schriftlezingen van 26 juni 2016.
Dertiende zondag door het jaar (Jaar C): 1 Koningen 19,16b+19-21; Galaten 5,1+13-18; Lucas 9,51-62. 

 


 

Kapelaan Roderick van Attekum over de Schriftlezingen van 29 mei 2016
Hoogfeest van Sacramentsdag: Genesis 14,18-20; 1 Korintiërs 11,23-26; Lucas 9,11b-17.

 

Kapelaan Roderick van Attekum over de Schriftlezingen van 15 mei 2016
Hoogfeest van Pinksteren (Jaar C): Handelingen 2,1-11; 1 Korintiërs 12,3b-7+12-13 of Romeinen 8,8-17; Johannes 20,19-23 ofwel 14,15-16+23b-26.

 

Kapelaan Roderick van Attekum over de Schriftlezingen van 17 april 2016
Vierde zondag van Pasen (Jaar C): Handelingen 13,14+43-52; Apokalyps 7,9+14b-17; Johannes 10,27-30.

 

Kapelaan Roderick van Attekum over de Schriftlezingen van 13 maart 2016
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd (Jaar C): Jesaja 43,16-21; Filippenzen 3,8-14; Johannes 8,1-11.